Юридичний вісник №4/2019

Юридичний вісник №4/2019

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Одеса : Гельветика, 2019)
 • Дашковська, Олена Ростиславівна; Дашковська, О. Р.; Dashkovska, Olena R. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Процеси світової глобалізації відчутно позначаються на всіх сферах життєдіяльності суспільства, зокрема на реалізації прав людини, що супроводжується на регіональному рівні окремими колізіями. У багатьох випадках межі ...
 • Антошина, Ірина Володимирівна; Антошина, І. В.; Antoshyna, Iryna V. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Формування інформаційної влади безпосередньо пов’язане зі становленням інформаційного суспільства, в якому інформація стає головним економічним ресурсом, а інформаційний сектор виходить на перше місце за темпами зростання. ...
 • Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Krusian, Anzhelika R. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена конституційно-правовому аналізу актуальних проблем права інтелектуальної власності в Україні. Обґрунтовано, що право інтелектуальної власності в суб’єктивному сенсі можна розглядати як конституційно ...
 • Блага, Алла Борисівна; Блага, А. Б.; Blaha, Alla B.; Мартиненко, Олег Анатолійович; Мартиненко, О. А.; Martynenko, Oleh A. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті досліджено процес упровадження концепції перехідного правосуддя до сфери інтересів національних вчених-правників. Автори відзначають, що наявні підходи до подолання наслідків збройного конфлікту (концепція побудови ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Streltsov, Yevhen L. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті досліджується один з основних інститутів кримінального законодавства – злочин. Підкреслюється, що значне реформування політичного устрою, моделі функціонування економіки, спрямованості соціальної політики, які ...
 • Василенко, Микола Дмитрович; Василенко, М. Д.; Vasylenko, Mykola D.; Козін, Олександр Борисович; Козін, О. Б.; Kozin, Oleksandr B. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті розглянуто загальні проблеми теорії ризиків у різних сферах діяльності (від правової до інформаційної). Дається порівняльний аналіз визначень ризику в нормах різних галузей права (міжнародного, господарського, ...
 • Кириченко, Віктор Миколайович; Кириченко, В. М.; Kyrychenko, Viktor M.; Соколенко, Юлія Миколаївна; Соколенко, Ю. М.; Sokolenko, Yuliia M. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті визначено теоретичні та практичні проблемні питання інституту референдуму як форми безпосередньої демократії та напрями їх вирішення в законодавстві України. Розглянуто ґенезу появи терміна «референдум», розвиток ...
 • Дракохруст, Тетяна Вікторівна; Дракохруст, Т. В.; Drakokhrust, Tetiana V. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті розглянуто розвиток міграційного законодавства Канади. Автор зосереджує свою увагу на тому, що сучасна міграційна політика Канади зосереджена переважно на бізнес-міграції. У статті розглядається також специфіка ...
 • Курбатова, Ірина Сергіївна; Курбатова, І. С.; Kurbatova, Iryna S. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті проаналізовано стан протидії корупції в Україні та роль органів прокуратури в організації протидії цим проявам. Наголошено, що сьогодні стан протидії корупції досить низький порівняно з розвиненими європейськими ...
 • Остапенко, Олена Геннадіївна; Остапенко, О. Г.; Ostapenko, Olena H. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Демократизація України, забезпечення політичної стабільності з метою недопущення дестабілізації суспільства зумовлені належною реалізацією таких засад конституційного ладу, як політичний та ідеологічний плюралізм, і вимагає ...
 • Гуйван, Петро Дмитрович; Гуйван, П. Д.; Huivan, Petro D. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Дана стаття присвячена дослідженню актуального питання правового забезпечення державних гарантій стосовно належної організації вільного доступу особи до інформації, що становить суспільний інтерес. Акцентовано увагу на ...
 • Спєсівцев, Денис Сергійович; Спєсівцев, Д. С.; Spiesivtsev, Denys S. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена розгляду основних теоретичних положень і проблемних аспектів наукової концепції юридичних фактів-станів як різновиду обставин, що, відповідно до норм цивільного права або актів саморегулювання цивільних ...
 • ‪Сошников, Антон Олександрович‬; ‪Сошников, А. О.; ‪Soshnykov, Anton O. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті досліджено підходи до здійснення планування публічних закупівель і запропоновано його вдосконалення, що дасть змогу більш ефективно випростовувати публічні кошти, в умовах децентралізації. Визначено особливості ...
 • Никифорак, Володимир Михайлович; Никифорак, В. М.; Nykyforak, Volodymyr M. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті проаналізовано необхідність законодавчого обмеження свободи договору. При цьому обґрунтовується, що необхідність встановлення меж свободи договору прямолінійно залежить від належної реалізації таких загальних засад ...
 • Погребняк, Володимир Яковлевич; Погребняк, В. Я.; Pohrebniak, Volodymyr Ya. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена розгляду основних наукових положень щодо розмежування зобов’язально-правового та речово-правового правочинів в юридичних механізмах виникнення та переходу суб’єктивних цивільних прав у контексті принципів ...
 • Подоляк, Світлана Анатоліївна; Подоляк, С. А.; Podoliak, Svitlana A. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті проводиться дослідження ефективності правового регулювання господарського договору про надання маркетингових послуг у законодавстві України в умовах ринкової економіки. Здійснюється аналіз сучасних підходів до ...
 • Федчун, Наталія Олександрівна; Федчун, Н. О.; Fedchun, Nataliia O. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена визначенню основних засад профілактики злочинів, що вчиняються під час порушення правил безпеки. Зазначається, що не кожна аварія або інші негативні наслідки на транспорті або виробництві є результатом ...
 • Христич, Інна О.; Khrystych, Inna O.; Христич, І. О. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті розглянуто головні аспекти щодо виявлення обсягів корупції у приватній сфері України. Проаналізовано, що необхідно відносити до корупції у приватній сфері. Корупційну злочинність у приватній сфері, як правило, ...
 • Васильєв, Владислав В.; Васильєв, В. В.; Vasyliev, Vladyslav V. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена розгляду сутності основних засобів саморегулювання майнових цивільних відносин і їхніх інструментальних особливостей в аспекті процесу еволюції. Встановлюється, що першим нормативним соціальним регулятором ...

View more