The Practice of the Training on Stress Tolerance Increase of Ukrainian Students in the Sphere of Legal Education

Show simple item record

dc.contributor.author Латковська, Тамара Анатоліївна
dc.contributor.author Латковська, Т. А.
dc.contributor.author Латковская, Тамара Анатольевна
dc.contributor.author Latkovska, Tamara A.
dc.contributor.author Сідор, Михайло Іванович
dc.contributor.author Сідор, М. І.
dc.contributor.author Сидор, Михаил Иванович
dc.contributor.author Sidor, Mykhailo I.
dc.contributor.author Голоядова, Тетяна Олексіївна
dc.contributor.author Голоядова, Т. О.
dc.contributor.author Голоядова, Татьяна Алексеевна
dc.contributor.author Holoiadova, Tetiana O.
dc.contributor.author Goloyadova, Tetiana
dc.contributor.author Калімбет, Андрій Леонідович
dc.contributor.author Калімбет, А. Л.
dc.contributor.author Калимбет, Андрей Леонидович
dc.contributor.author Kalimbet, Andrii L.
dc.date.accessioned 2021-12-24T16:25:03Z
dc.date.available 2021-12-24T16:25:03Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Latkovska T. The Practice of the Training on Stress Tolerance Increase of Ukrainian Students in the Sphere of Legal Education / T. Latkovska, M. Sidor, T. Goloyadova, A. Kalimbet // International Journal of Higher Education. - Vol. 8. - No. 8. - Sciedu Press, 2019. - Р. 16-23. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16035
dc.description Latkovska T. The Practice of the Training on Stress Tolerance Increase of Ukrainian Students in the Sphere of Legal Education / T. Latkovska, M. Sidor, T. Goloyadova, A. Kalimbet // International Journal of Higher Education. - Vol. 8. - No. 8. - Sciedu Press, 2019. - Р. 16-23. en_US
dc.description.abstract The new national curriculum implementation in the sphere of higher education in Ukraine raises the need for using tests as the means of students’ knowledge assessment. The authors have identified the connection both between the level of stress tolerance and between the level of test passing by means of using the correlated analysis, the Kolmogorov-Smirnov test and the T-Wilcoxon test. The level of stress tolerance has a serious impact upon the students’ test result. The students show a higher efficiency level while passing the test after visiting the training on stress tolerance increase. It has been identified that the opportunity value as to how to focus the students’ attention on the test is an important harbinger of the thesis that the education of Ukrainian students should be followed by the assessment of their psychological state. The authors have identified that the students’ psychological architype has an impact upon the education efficiency giving both similar and best results according to the results from other cultures. en_US
dc.description.abstract Впровадження нового національного навчального плану у сфері вищої освіти в Україні викликає необхідність використання тестів як засобу оцінювання знань студентів. За допомогою кореляційного аналізу, тесту Колмогорова-Смірнова та тесту Т-Вілкоксона, автори виявили зв'язок як між рівнем стресостійкості, так і між рівнем проходження тесту. Рівень стресостійкості має серйозний вплив на результати тестування студентів. Вищий рівень працездатності студенти демонструють при проходженні тесту після відвідування тренінгу з підвищення стресостійкості. Виявлено, що значення можливості щодо того, як зосередити увагу студентів на тесті, є важливим передвісником тези про те, що навчання українських студентів має супроводжуватися оцінкою їх психологічного стану. Автори виявили, що психологічний архітип учнів впливає на ефективність навчання, дає як подібні, так і найкращі результати відповідно до результатів інших культур.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Sciedu Press en_US
dc.subject education en_US
dc.subject law en_US
dc.subject testing en_US
dc.subject training en_US
dc.subject Ukraine en_US
dc.subject освіта en_US
dc.subject право en_US
dc.subject тестування en_US
dc.subject навчання en_US
dc.subject Україна en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education en_US
dc.title The Practice of the Training on Stress Tolerance Increase of Ukrainian Students in the Sphere of Legal Education en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record