Legal Aspects of Blockchain Technology Use

Show simple item record

dc.contributor.author Подцерковний, Олег Петрович
dc.contributor.author Подцерковний, О. П.
dc.contributor.author Подцерковный, Олег Петрович
dc.contributor.author Podtserkovnyi, Oleh P.
dc.contributor.author Podtserkovnyi, Oleg
dc.contributor.author Santiago, Faisal
dc.contributor.author Метіль, Анастасія Сергіївна
dc.contributor.author Метіль, А. С.
dc.contributor.author Метиль, Анастасия Сергеевна
dc.contributor.author Metil, Anastasiia S.
dc.contributor.author Возняковська, Крістіна Анатоліївна
dc.contributor.author Возняковська, К. А.
dc.contributor.author Возняковская, Кристина Анатольевна
dc.contributor.author Vozniakovska, Kristina A.
dc.contributor.author Олюха, Віталій Григорійович
dc.contributor.author Олюха, В. Г.
dc.contributor.author Олюха, Виталий Григорьевич
dc.contributor.author Oliukha, Vitalii H.
dc.date.accessioned 2022-01-13T17:04:29Z
dc.date.available 2022-01-13T17:04:29Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Santiago F. Legal Aspects of Blockchain Technology Use / F. Santiago, A. Metil, O. Podtserkovnyi, K. Vozniakovska, V. Oliukha // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. - Vol. 22. - Issue 6. - Allied Business Academies, 2019. - P. 1-6. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16072
dc.description Santiago F. Legal Aspects of Blockchain Technology Use / F. Santiago, A. Metil, O. Podtserkovnyi, K. Vozniakovska, V. Oliukha // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. - Vol. 22. - Issue 6. - Allied Business Academies, 2019. - P. 1-6. en_US
dc.description.abstract The legal regulation of blockchain technology in Ukraine is now in its nascent stage. Legislators are actively working in this direction, but so far there are only bills submitted for consideration by the Verkhovna Rada, or draft bills. Therefore, while using blockchain-based systems, one should be guided by general norms and international standards regarding the scope of activities of blockchain companies. This document should also consider aspects of the activities of various blockchain companies depending on their type of activity. Firstly, we are talking about defining the legal aspects of the activities of mining companies-those that provide functioning of various areas of cryptoeconomics. Secondly, cryptocurrency companies that allows exchanging, selling virtual currencies and creating platforms for cryptocurrency trading. Thirdly, ICO companies-those that attract financing through the Initial Coin Offering. Fourthly, these are companies that offer and provide services and/or goods using blockchain technology. en_US
dc.description.abstract Правове регулювання технології блокчейн в Україні зараз знаходиться на стадії зародження. Законодавці активно працюють у цьому напрямку, але поки є лише законопроекти, які вносяться на розгляд Верховної Ради. Тому при використанні систем на основі блокчейну слід керуватися загальними нормами та міжнародними стандартами щодо сфери діяльності блокчейн-компаній. У цьому документі також мають бути розглянуті аспекти діяльності різних блокчейн-компаній залежно від їх виду діяльності. По-перше, мова йде про визначення правових аспектів діяльності майнінгових компаній – тих, які забезпечують функціонування різних сфер криптоекономіки. По-друге, криптовалютні компанії, що дозволяють обмінювати, продавати віртуальні валюти та створювати платформи для торгівлі криптовалютою. По-третє, ICO-компанії - ті, що залучають фінансування через первинне розміщення монет. По-четверте, це компанії, які пропонують і надають послуги та/або товари за допомогою технології блокчейн.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Allied Business Academies en_US
dc.subject blockchain en_US
dc.subject cryptocurrency en_US
dc.subject virtual currency en_US
dc.subject Initial Coin Offering en_US
dc.subject mining en_US
dc.subject блокчейн en_US
dc.subject криптовалюта en_US
dc.subject віртуальна валюта en_US
dc.subject первинне розміщення монет en_US
dc.subject майнінг en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Legal Aspects of Blockchain Technology Use en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Возняковська Крістіна Анатоліївна
    доктор юридичних наук, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»
  • Подцерковний Олег Петрович
    завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Арбітр МКАС при ТПП України

Show simple item record