Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української юриспруденції» здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня «доктор філософії» за спеціальністю 081 «Право»Files in this item

This item appears in the following Collection(s)