Кримінологічні теорії, емпіричні дослідження та превентивні практики : навч.-метод. посібник

Show simple item record

dc.contributor.author Аркуша, Лариса Ігорівна
dc.contributor.author Федчун, Наталія Олександрівна
dc.contributor.author Дикий, Олег Вікторович
dc.contributor.author Загородній, Ігор Вікторович
dc.contributor.author Д’ячкова, Марія Олегівна
dc.date.accessioned 2022-01-31T18:09:41Z
dc.date.available 2022-01-31T18:09:41Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Аркуша Л. І. Кримінологічні теорії, емпіричні дослідження та превентивні практики : навч.-метод. посібник [Електронне видання] / Л. І. Аркуша, Н. О. Федчун, О. В. Дикий, І. В, Загородній, М. О. Д’ячкова ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2021. – 49 с. – Режим доступу : https://hdl.handle.net/11300/16150, https://doi.org/10.32837/11300.16150 en_US
dc.identifier.isbn 978-966-928-778-6
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16150
dc.description Аркуша Л. І. Кримінологічні теорії, емпіричні дослідження та превентивні практики : навч.-метод. посібник [Електронне видання] / Л. І. Аркуша, Н. О. Федчун, О. В. Дикий, І. В, Загородній, М. О. Д’ячкова ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2021. – 49 с. – Режим доступу : https://hdl.handle.net/11300/16150, https://doi.org/10.32837/11300.16150 en_US
dc.description.abstract В навчально-методичному посібнику висвітлені сучасні теоретико-методологічні тенденції кримінологічної науки, а саме: гносеологічні, онтологічні та праксеологічні аспекти теорій злочинності на сучасному етапі розвитку кримінологічної науки та з точки зору історичної ретроспективи; провідні методи, техніки та напрямки сучасних кримінологічних досліджень; стратегії протидії злочинності та шляхи впровадження превентивних заходів у практику кримінальної юстиції У посібнику наводяться скорочені тексти лекцій, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, перелік навчальних тем та питань для підсумкового контролю знань та вмінь. Зібрано перелік спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів, корисних для продукування нових ідей, релевантних потребам превентивної діяльності. Розраховано для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (денної, вечірньої та заочної форми навчання) Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 081 «Право». en_US
dc.publisher Одеса : Фенікс en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject кримінологічна діяльность en_US
dc.subject Конструктивістські кримінологічні теорії en_US
dc.subject Постмодерністські кримінологічні теорії en_US
dc.subject кримінологічні теорії en_US
dc.subject Практична кримінологія en_US
dc.subject превентивні практики en_US
dc.subject Кримінальна юстиція en_US
dc.subject ЕСПЛ en_US
dc.subject емпірични дослідження en_US
dc.title Кримінологічні теорії, емпіричні дослідження та превентивні практики : навч.-метод. посібник en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record