Конституційно-правові питання виконавчої влади : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у галузі знань 08 “Право”, спеціальність 081 “Право”

Show simple item record

dc.contributor.author Терлецький, Дмитро Сергійович
dc.contributor.author Терлецький, Д. С.
dc.contributor.author Terletskyi, Dmytro S.
dc.contributor.author Батан, Юрій Дмитрович
dc.contributor.author Батан , Ю. Д.
dc.contributor.author Batan, Yurii D.
dc.contributor.author Олькіна, Олена Володимирівна
dc.contributor.author Олькіна, О. В.
dc.contributor.author Olkina, Olena V.
dc.contributor.author Констанкевич, Юрій Зиновійович
dc.contributor.author Констанкевич, Ю. З.
dc.contributor.author Konstankevych, Yurii Z.
dc.date.accessioned 2022-02-02T12:36:40Z
dc.date.available 2022-02-02T12:36:40Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Конституційно-правові питання виконавчої влади : навч.-метод. посібник для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у галузі знань 08 “Право”, спеціальність 081 “Право” / Д. С. Терлецький, Ю. Д. Батан, О. В. Олькіна, Ю. З. Констанкевич / за заг. ред. Д. С. Терлецького. – Одеса, 2021. – 120 с. https://doi.org/10.32837/11300.16157 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16157
dc.description Конституційно-правові питання виконавчої влади : навч.-метод. посібник для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у галузі знань 08 “Право”, спеціальність 081 “Право” / Д. С. Терлецький, Ю. Д. Батан, О. В. Олькіна, Ю. З. Констанкевич / за заг. ред. Д. С. Терлецького. – Одеса, 2021. – 120 с. https://doi.org/10.32837/11300.16157 en_US
dc.description.abstract Навчально-методичний посібник присвячено системному конституційно-правовому аналізу актуальних питань організації та здійснення виконавчої влади в Україні та співвіднесених з нею процесів публічного управління та адміністрування. Посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у галузі знань 08 “Право”, спеціальність 081 “Право”. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject публічна влада en_US
dc.subject конституційне право en_US
dc.subject конституційний дизайн виконавчої влади та публічного управління en_US
dc.subject вищий інституційний рівень виконавчої влади en_US
dc.subject взаємодія органів публічної влади на місцевому територіальному рівні en_US
dc.subject public authority en_US
dc.subject constitutional right en_US
dc.subject constitutional design of executive power and public administration en_US
dc.subject higher institutional level of executive power en_US
dc.subject interaction of public authorities at the local territorial level en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Конституційно-правові питання виконавчої влади : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у галузі знань 08 “Право”, спеціальність 081 “Право” en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record