10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації : збірник доповідей науково-практичної конференції (м. Київ, 14 листопада, 2014 р.)

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-02-11T17:36:24Z
dc.date.available 2022-02-11T17:36:24Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation 10 років застосування Господарського кодексу України сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації : зб. доповідей наук.-практич. конф. (м. Київ, 14 листоп., 2014 р.) / голова ред. кол. О. П. Подцерковний. – Одеса : Юридична література, 2014. – 400 с. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16182
dc.description 10 років застосування Господарського кодексу України сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації : зб. доповідей наук.-практич. конф. (м. Київ, 14 листоп., 2014 р.) / голова ред. кол. О. П. Подцерковний. – Одеса : Юридична література, 2014. – 400 с. en_US
dc.description.abstract У збірник включено матеріали доповідей, присвячені аналізу основних здобутків Господарського кодексу України 2003 року у правовій системі України як основного акту господарського законодавства. Обговорюються теоретичні та практичні аспекти десятирічного застосування Господарського кодексу України господарськими судами та державними органами, реалізації його положень у відносинах суб’єктів господарювання, визначені основні проблемні аспекти застосування кодексу та перспективи поглиблення господарської кодифікації у контексті євроінтеграційних процесів та економічних реформ в Україні. Збірник може бути корисним як для науковців у сфері економіки та права, так і для суддів господарських судів, бізнес-адвокатів, юрисконсультів підприємств та інших осіб, що займаються юридичною практикою у сфері правового забезпечення економіки. en_US
dc.description.abstract The collection includes materials of reports devoted to the analysis of the main achievements of the Commercial Code of Ukraine of 2003 in the legal system of Ukraine as the main act of economic legislation. Theoretical and practical aspects of ten-year application of the Commercial Code of Ukraine by commercial courts and state bodies, implementation of its provisions in the relations of economic entities are discussed. The collection can be useful for scholars in the field of economics and law, as well as for judges of commercial courts, business lawyers, legal advisers and other persons engaged in legal practice in the field of legal support of economics.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Юридична література en_US
dc.subject Господарський кодекс України як основа захисту суб’єктів господарювання en_US
dc.subject Господарський кодекс України в політико-правових реаліях сьогодення en_US
dc.subject Перспективи вдосконалення окремих положень Господарського кодексу України en_US
dc.subject галузеві проблеми господарського права en_US
dc.subject поняття фінансової діяльності суб’єктів господарювання en_US
dc.subject Economic Code of Ukraine as a basis for protection of business entities en_US
dc.subject The Economic Code of Ukraine in the political and legal realities of today en_US
dc.subject Prospects for improving certain provisions of the Commercial Code of Ukraine en_US
dc.subject the concept of financial activity of economic entities en_US
dc.subject sectoral problems of economic law en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title 10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації : збірник доповідей науково-практичної конференції (м. Київ, 14 листопада, 2014 р.) en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record