On the Issue of Sense Benchmarks of Behavior (Economic-Legal Aspects)Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Дудченко Валентина Віталіївна
    професор кафедри, професор, доктор юридичних наук, вчений секретар ради НУ «ОЮА», Заслужений юрист України
  • Цуркан-Сайфуліна Юлія Василівна
    завідувач кафедри теорії та історії держави і права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор