Актуальні проблеми держави і права. – 2021. – Випуск 92

Актуальні проблеми держави і права. – 2021. – Випуск 92

 

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 92 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2021. – 184 с. Укр., англ і рос. мовам

Recent Submissions