Концептуальний зміст постфемінізму

Show simple item record

dc.contributor.author Харечко, І. З.
dc.contributor.author Харечко, Ірина Зеновіївна
dc.contributor.author Kharechko, Iryna Z.
dc.date.accessioned 2022-03-31T09:08:19Z
dc.date.available 2022-03-31T09:08:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Харечко І. З. Концептуальний зміст постфемінізму / І. З.Харечко // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. Маршалек-Кава (голов. ред.), Д. В. Яковлев (відп. ред.) ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2017. – Вип. 6. – С. 21-24. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16246
dc.description Харечко І. З. Концептуальний зміст постфемінізму / І. З.Харечко // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. Маршалек-Кава (голов. ред.), Д. В. Яковлев (відп. ред.) ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2017. – Вип. 6. – С. 21-24. en_US
dc.description.abstract Розглядається постфемінізм як нова стадія розвитку феміністської теорії, специфікою якої є самокритицизм, звернення до першооснов, переосмислення ключових категорій класичної феміністської парадигми. Зазначається, що суб’єктивність індивіда є наслідком і результатом дискурсивних практик. Простежується відмова теоретиків постфемінізму від (псевдо) універсалістського трактування «жінок» і традиційної дихотомії «специфічно жіноче» – «специфічно чоловіче». Виявляється, що стать не є даністю, а перформативним утворенням, продуктом культури. Підкреслюється, що встановлення і контроль за дотриманням «гетеросексуальної» норми є необхідним для підтримання існуючого соціально-економічного укладу сучасного суспільства. Аргументується недоречність оперування категоріями «жіноче – чоловіче», «додискурсивне – дискурсивне», «природна стать – гендер», що стереотипізує та ієрархізує суспільне мислення та зміцнює патріархальний режим. en_US
dc.description.abstract Postfeminism is considered as a new stage in the development of a feminist theory whose specificity is self criticism, an appeal to the first principle, and a rethinking of the key categories of the classical feminist paradigm. It is noted that the subjectivity of an individual is a consequence and result of discursive practices. There is traced the refuse of the theorists of post-feminism from (pseudo) universalist interpretation of «women» and the traditional dichotomy «specifically female» – «specifically male». It turns out that gender is not a given, but a performative formulation, a product of culture. It is emphasized that establishing the «heterosexual» norm and controlling its compliance is necessary to maintain the existing socioeconomic structure of modern society.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject постфемінізм en_US
dc.subject стать en_US
dc.subject ґендер en_US
dc.subject суб’єктивність en_US
dc.subject перформативна ідентичність en_US
dc.subject додискурсивне «я» en_US
dc.subject гетеросексуальна норма en_US
dc.subject post feminism en_US
dc.subject sex en_US
dc.subject gender en_US
dc.subject subjectivity en_US
dc.subject performative identity en_US
dc.subject pre-discursive «I» en_US
dc.subject heterosexual norm en_US
dc.subject Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Gender studies en_US
dc.title Концептуальний зміст постфемінізму en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record