Німецько-американське співробітництво в 90-х роках XX століття на тлі євроінтеграційного процесу

Show simple item record

dc.contributor.author Сергієнко, Я. Ю.
dc.contributor.author Serhiienko, Ya. Yu.
dc.date.accessioned 2022-04-01T17:22:57Z
dc.date.available 2022-04-01T17:22:57Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Сергієнко Я. Ю. Німецько-американське співробітництво в 90-х роках XX століття на тлі євроінтеграційного процесу / Я. Ю. Сергієнко // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. Маршалек-Кава (голов. ред.), Д. В. Яковлев (відп. ред.) ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2017. – Вип. 7. – С. 9-12. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16268
dc.description Сергієнко Я. Ю. Німецько-американське співробітництво в 90-х роках XX століття на тлі євроінтеграційного процесу / Я. Ю. Сергієнко // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. Маршалек-Кава (голов. ред.), Д. В. Яковлев (відп. ред.) ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2017. – Вип. 7. – С. 9-12. en_US
dc.description.abstract У статті розглядається питання німецько-американського співробітництва в 90-х роках XX століття. Зокрема, приділяється увага позиції США в питанні об’єднання Німеччини, а також співробітництву американських дипломатів із ФРН у цьому питанні. У статті аналізуються дії ФРН у зовнішній політиці після об’єднання та реакція на них у політичних колах Америки. Підкреслюється, що спільні дії США та ФРН у вирішенні конфлікту в Югославії, співробітництво двох країн після розпаду Радянського Союзу та Організації Варшавського договору, зовнішньополітична активність Німеччини в країнах Центрально-Східної Європи стали одними з найважливіших чинників зростання геополітичної ваги ФРН на світовій політичній карті. Також у статті розглядається питання зростання зовнішньополітичного авторитету ФРН на тлі процесу європейської інтеграції та певного сприяння цьому процесу з боку США. У цьому контексті наводиться роль Німеччини в урегулюванні конфлікту на теренах колишньої Югославії. en_US
dc.description.abstract The article deals with the issue of German-American cooperation in the 90s of the XX century. In particular, attention is paid to the position of the USA in the issue of the unification of Germany, as well as the cooperation of American diplomats with Germany. In the article analyzes the actions in foreign policy of the FRG after unification and reaction of the American politicians to them. It is emphasized that the joint actions of the USA and Germany in resolving the conflict in Yugoslavia, the cooperation of the two countries after the collapse of the Soviet Union and the Warsaw Treaty Organization, Germany’s foreign policy activity in the countries of Central and Eastern Europe have become one of the most important factors in the growth of the geopolitical role of the FRG on the world political map. In the article examines the issue of increasing the FRG foreign policy authority against the backdrop of the process of European integration and certain assistance to this process by the USA. In this ontext, Germany’s role in resolving the conflict in the former Yugoslavia is cited.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject США en_US
dc.subject Німеччина en_US
dc.subject об’єднання en_US
dc.subject зовнішня політика en_US
dc.subject процес євроінтеграції en_US
dc.subject USA en_US
dc.subject Germany en_US
dc.subject unification en_US
dc.subject foreign policy en_US
dc.subject European integration process en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science en_US
dc.title Німецько-американське співробітництво в 90-х роках XX століття на тлі євроінтеграційного процесу en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record