International experience in preventing intentional homicide by criminal police units

Show simple item record

dc.contributor.author Хижняк, Євген Сергійович
dc.contributor.author Хижняк, Є. С.
dc.contributor.author Хижняк, Евгений Сергеевич
dc.contributor.author Khyzhniak, Yevhen S.
dc.contributor.author Капустник, Володимир Валерійович
dc.contributor.author Капустник, В. В.
dc.contributor.author Капустник, Владимир Валереьевич
dc.contributor.author Kapustnyk, Volodymyr V.
dc.contributor.author Батраченко, Тетяна Сергіївна
dc.contributor.author Батраченко, Т. С.
dc.contributor.author Батраченко, Татьяна Сергеевна
dc.contributor.author Batrachenko, Tetiana S.
dc.contributor.author Чупрікова, Ірина Леонідівна
dc.contributor.author Чупрікова, І. Л.
dc.contributor.author Чуприкова, Ирина Леонидовна
dc.contributor.author Chuprikova, Iryna L.
dc.contributor.author Chuprikova, Iryna
dc.contributor.author Крищенко, Артем Євгенович
dc.contributor.author Крищенко, А. Є. Артем Євгенович
dc.contributor.author Крищенко, Артем Евгеньевич
dc.contributor.author Kryshchenko, Artem Ye.
dc.date.accessioned 2022-04-06T06:27:26Z
dc.date.available 2022-04-06T06:27:26Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Khyzhniak Ye. International experience in preventing intentional homicide by criminal police units / Ye. Khyzhniak, V. Kapustnyk, T. Batrachenko, I. Chuprikova, A. Kryshehenko // Cuestiones Políticas. – Vol. 39. - Issue 69. - Universidad del Zulia, 2021. – P. 631-643. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16316
dc.description Khyzhniak Ye. International experience in preventing intentional homicide by criminal police units / Ye. Khyzhniak, V. Kapustnyk, T. Batrachenko, I. Chuprikova, A. Kryshehenko // Cuestiones Políticas. – Vol. 39. - Issue 69. - Universidad del Zulia, 2021. – P. 631-643. en_US
dc.description.abstract The objective of the article is to analyze the international experience of the operational and investigative prevention of intentional homicides by criminal police units, as well as the legislation that provides for the development of an effective system for the prevention of intentional homicides in Ukraine. The subject of the investigation is the foreign experience of operational prevention and the search for intentional homicides by criminal police units. The research methodology includes general and specific methods of legal science: dialectic, scientific abstraction, methods of systems analysis, formal and dogmatic, systemic, and structural, historical, and comparative, logical. Various intentional homicide prevention programs are considered, which are currently operating in different countries of the world. It analyzes the positive international experience of operational and investigative prevention of intentional homicides, which can become the basis for the development of the relevant legislation of Ukraine in this area. It is concluded that the conduct of a comparative analysis of the prevention of intentional homicides and various countries is the basis for the development of the most promising areas to improve domestic legislation in this area. en_US
dc.description.abstract Метою статті є аналіз міжнародного досвіду оперативно-розшукового попередження умисних вбивств підрозділами кримінальної міліції, а також законодавства, що передбачає розбудову ефективної системи запобігання умисним вбивствам в Україні. Предметом розслідування є зарубіжний досвід оперативної профілактики та розслідування умисних вбивств підрозділами кримінальної поліції. Методологія дослідження включає загальні та специфічні методи юридичної науки: діалектичні, наукові абстракції, методи системного аналізу, формально-догматичні, системні та структурні, історичні та порівняльні, логічні. Розглядаються різноманітні програми запобігання умисним вбивствам, які наразі діють у різних країнах світу. Проаналізовано позитивний міжнародний досвід оперативно-розшукового попередження умисних вбивств, що може стати основою для розробки відповідного законодавства України у цій сфері. Зроблено висновок, що проведення порівняльного аналізу запобігання умисним вбивствам у різних країнах є основою для розвитку найбільш перспективних напрямів удосконалення вітчизняного законодавства у цій сфері.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Universidad del Zulia en_US
dc.subject prevention of homicide en_US
dc.subject premeditated murder en_US
dc.subject criminal police units en_US
dc.subject international experience en_US
dc.subject criminal sciences en_US
dc.subject запобігання вбивствам en_US
dc.subject умисне вбивство en_US
dc.subject підрозділи кримінальної поліції en_US
dc.subject міжнародний досвід en_US
dc.subject кримінальні науки en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title International experience in preventing intentional homicide by criminal police units en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record