Краудфандинг для громадянського суспільства

Show simple item record

dc.contributor.author Королевська, Анна Володимирівна
dc.contributor.author Королевська, А. В.
dc.contributor.author Korolevska, Anna V.
dc.contributor.author Кравченко, В. А.
dc.contributor.author Kravchenko, V. A.
dc.date.accessioned 2022-04-06T19:17:10Z
dc.date.available 2022-04-06T19:17:10Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Королевська А. В. Краудфандинг для громадянського суспільства / А. В. Королевська, В. А. Кравченко // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. Маршалек-Кава (голов. ред.), Д. В. Яковлев (відп. ред.) ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2018. – Вип. 9. – С. 32-36. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16335
dc.description Королевська А. В. Краудфандинг для громадянського суспільства / А. В. Королевська, В. А. Кравченко // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. Маршалек-Кава (голов. ред.), Д. В. Яковлев (відп. ред.) ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2018. – Вип. 9. – С. 32-36. en_US
dc.description.abstract Сьогодні для досягнення сталого розвитку одним з аспектів є створення сильного громадянського суспільства, яке потребує якісно нових технологій фінансування. У статті розглядається суть використання альтернативних джерел фінансування з досвіду європейських країн, зокрема інструменту краудфандингу та його можливості в розвитку громадянського суспільства. Досліджено краудфандинг як технологію, яка полегшує взаємодію та реалізує суспільні інтереси, мобілізує інтелектуальні та матеріальні ресурси для задоволення потреб громади, суспільства та держави. Громадянське грошово-кредитне фінансування може бути використане як державний будівельний інструмент; маркетинговий інструмент; політичний інструмент Європейського Союзу. Охарактеризовано фінансовий стан розвитку українського громадянського суспільства, особливості видів громадянського краудфандингу в українському просторі та визначено перешкоди його застосування. en_US
dc.description.abstract To achieve sustainable development one of the aspects today is the creation of a strong civil society that needs qualitatively new financing technologies. In the article examined the use of alternative sources of financing from European countries’ experience, in particular to the instrument of crowdfunding and its possibility in the development of civil society. Kraudfanding is a technology that facilitates interaction and realizes public interest, mobilizes intellectual and material resources to address the needs of the community, society, and the state. Civic crowdfunding can be used as public construction tool; marketing tool; political instrument. The types of crowdfunding campaigns that are being conducted in EU countries are defined. Financial development of Ukrainian civil society, feature of types of civil crowdfunding on Ukrainian space and certain obstacles of its application are described.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject Європейський Союз en_US
dc.subject альтернативні фінанси en_US
dc.subject громадянський краудфандинг en_US
dc.subject суспільство en_US
dc.subject EU en_US
dc.subject alternative finance en_US
dc.subject civic crowdfunding en_US
dc.subject society en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science en_US
dc.title Краудфандинг для громадянського суспільства en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record