Діяльність політичного лідера та її вплив на зміну політичних цінностей суспільства

Show simple item record

dc.contributor.author Похило, І. Д.
dc.contributor.author Похило, Ірина Даніїлівна
dc.contributor.author Pokhylo, Iryna D.
dc.date.accessioned 2022-04-06T19:43:02Z
dc.date.available 2022-04-06T19:43:02Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Похило І. Д. Діяльність політичного лідера та її вплив на зміну політичних цінностей суспільства / І. Д. Похило // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. Маршалек-Кава (голов. ред.), Д. В. Яковлев (відп. ред.) ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2018. – Вип. 9. – С. 41-44. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16337
dc.description Похило І. Д. Діяльність політичного лідера та її вплив на зміну політичних цінностей суспільства / І. Д. Похило // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. Маршалек-Кава (голов. ред.), Д. В. Яковлев (відп. ред.) ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2018. – Вип. 9. – С. 41-44. en_US
dc.description.abstract Встановлюються особи, які ще зі стародавніх часів вважалися лідерами. Політичні лідери відігравали та продовжують відігравати головну роль у політиці. Активно просуваючись до влади, за допомогою своїх політичних партій і політичних гасел вони можуть впливати як на власний електорат, так і на «чужий». Процес становлення політичного ідеалу та політичних цінностей у кожному суспільстві проходить певні етапи, він є досить складним і тривалим. Політичні лідери мають володіти певним набором особистих якостей, які їм забезпечують таке становище в суспільстві. Вони мають бути високорозвиненими особистостями. Проаналізовано, що політичний лідер змінює політичні ідеали та політичні цінності за певних умов. Зауважено той факт, що політичний лідер як представник «свого» електорату може змінювати і «навіювати» майбутнє як завдяки своїм особистим здібностям, так і за допомогою сучасних політичних технологій. en_US
dc.description.abstract Identified individuals who, from antiquity, were considered leaders. Political leaders have played and continue to play a major role in politics. Actively moving to power, with the help of their political parties and political slogans, they influence both their own electorate and the “alien”. The process of formation of the political ideal and political values in each society goes in a certain direction and is quite long and complicated. Political leaders must have a certain set of personal qualities that provide them with this position in society. It is analyzed that a political leader can change political values and ideals under the influence of circumstances. Attention is paid to the fact that the political leader, as a representative of his “own” electorate, can change and “cast’ the future, both with the help of personal qualities, and with the help of modern political technologies.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject політичні цінності en_US
dc.subject політичний ідеал en_US
dc.subject політичний лідер en_US
dc.subject political values en_US
dc.subject political ideal en_US
dc.subject political leader en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science en_US
dc.title Діяльність політичного лідера та її вплив на зміну політичних цінностей суспільства en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record