Трансформація політичних партій в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Ярош, Ярослав Богданович
dc.contributor.author Ярош, Я. Б.
dc.contributor.author Yarosh, Yaroslav B.
dc.date.accessioned 2022-04-06T20:26:41Z
dc.date.available 2022-04-06T20:26:41Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Ярош Я. Б. Трансформація політичних партій в Україні / Я. Б. Ярош // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. Маршалек-Кава (голов. ред.), Д. В. Яковлев (відп. ред.) ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2018. – Вип. 9. – С. 59-62. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16341
dc.description Ярош Я. Б. Трансформація політичних партій в Україні / Я. Б. Ярош // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. Маршалек-Кава (голов. ред.), Д. В. Яковлев (відп. ред.) ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2018. – Вип. 9. – С. 59-62. en_US
dc.description.abstract Розглядається трансформація політичних партій у політичному процесі України. Партійна боротьба має різний характер і залежить від особливостей функціонування політичного режиму. Відзначається, що рівень партійної конкуренції залежить від ідеологічного фактору, який впливає на інтенсивність політичної боротьби. Акцентується на тому, що важливим критерієм дослідження трансформації суб’єктів політики є індекс ефективної кількості партій для вимірювання кількості впливових політичних партій. Підкреслюється, що індекс ефективної кількості партій вказує на кількість партій, їх порівняну вагу й обчислюється на підставі визначення розміру підтримки, яку має кожна партія під час парламентських виборів в Україні. Для аналізу ефективної кількості політичних партій та розуміння локального політичного процесу важливо враховувати частку голосів виборців, які проголосували за місцеві осередки політичних партій на виборах до регіональних органів влади. en_US
dc.description.abstract The transformation of political parties is examined in the political process of Ukraine. The party struggle has a different character and depends on the peculiarities of the political regime. It is noted that the level of political competition depends on the ideological factor that affects the intensity of the political struggle. The attention is focused on the fact that an important criterion of the study of transformation of political subjects is the index of the effective number of parties to measure the number of influential political parties. It is emphasized that the index of effective number of parties indicates the number of parties, their relative weight and is calculated based on the determination of the amount of support that has each party during the parliamentary elections in Ukraine. For the analysis of effective number of political parties and understanding of the local political process it is important to consider the proportion of voters who voted for the local branches of political parties on elections in regional authorities.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject вибори en_US
dc.subject партійна система en_US
dc.subject політична партія en_US
dc.subject політичний процес en_US
dc.subject ефективна кількість партій en_US
dc.subject elections en_US
dc.subject party system en_US
dc.subject political party en_US
dc.subject political process en_US
dc.subject effective number of parties en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science en_US
dc.title Трансформація політичних партій в Україні en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record