Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 28 № 29 (2021): Recent submissions

 • Мішина, Н. В.; Mishyna, N. V. (ВД "Гельветика", 2021)
  Однією з основних форм здійснення державної влади завжди був і залишається державний контроль. Завдяки такому виду контролю забезпечується ефективне функціонування підконтрольних суб’єктів, дотримання Конституції України ...
 • Нікітенко, Л. О.; Nikitenko, L. О.; Бородата, К. В.; Borodata, K. V. (ВД "Гельветика", 2021)
  У статті виявлено особливості основних форм партисипативної демократії на місцевому рівні. Наголошено, що провідне місце в сучасних демократичних теоріях посідає концепція партисипативної демократії, суть якої полягає в ...
 • Омельчук, О. С.; Omelchuk, O. S.; Байталюк, Д. Р.; Baitaliuk, D. R. (ВД "Гельветика", 2021)
  Стаття присвячена проблемам правового регулювання краудфандингових відносин в Україні. Визначено, що натепер фінансування комерційних і суспільно важливих проєктів набуває децентралізованого характеру. З’ясовано, що ...
 • Павленко, С. О.; Pavlenko, S. O. (ВД "Гельветика", 2021)
  У статті здійснено аналіз підходів до класифікації видів оперативної комбінації та визначення її основних елементів. З’ясовано, що в теорії оперативно-розшукової діяльності терміни «оперативна комбінація» та «система ...
 • Плотнікова, А. В.; Plotnikova, A. V. (ВД "Гельветика", 2021)
  Статтю присвячено викладенню деяких практичних аспектів, які виникають під час скасування арешту майна в кримінальному провадженні. Аналіз указаних проблем відбувається з позицій захисту прав і законних інтересів власників ...
 • Савіцька, В. В.; Savitska, V. V. (ВД "Гельветика", 2021)
  Стаття присвячена аналізу надання публічних послуг органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та уповноваженими підприємствами, установами й організаціями, які належать до сфери їх управління. Крізь призму ...
 • Харченко, Н. В.; Kharchenko, N. V. (ВД "Гельветика", 2021)
  З огляду на чинне законодавство України проаналізовано визначення поняття державної таємниці, визначено порядок обов’язку держави здійснювати контроль за інформацією, зарахованою до державної таємниці. На підставі Закону ...
 • Щебетун, І. С.; Shchebetun, I. S.; Горейко, Н. В.; Horeiko, N. V. (ВД "Гельветика", 2021)
  Для забезпечення незалежності депутатів у світовій практиці існує система гарантій його діяльності, яка має назву «депутатська недоторканість». Депутатська недоторканність є невід’ємною традиційною складовою частиною ...
 • Щебетун, І. С.; Shchebetun, I. S.; Поліщук, О. Д.; Polishchuk, O. D. (ВД "Гельветика", 2021)
  Політичні партії відіграють важливу та провідну роль у будь-якій країні, є ознакою демократії і громадянського суспільства. Шлях України до Європи та прагнення суспільства зробити діяльність політичних партій більш прозорою, ...
 • Ярошевська, Т. В.; Yaroshevska, T. V.; Артеменко, Д. С.; Artemenko, D. S. (ВД "Гельветика", 2021)
  У статті розглядається правове становище онуків у спадкових правовідносинах. Встановлено, що черговість успадкування онуків залежить від наявності в них батьків, які мають бути покликані до спадкоємства, тобто син або дочка ...