Кіпр як приклад дезінтегрованої держави: стан та перспективи реінтеграції

Show simple item record

dc.contributor.author Явір, В. А.
dc.contributor.author Явір, Віра Анатоліївна
dc.contributor.author Yavir, Vira A.
dc.date.accessioned 2022-04-07T19:12:37Z
dc.date.available 2022-04-07T19:12:37Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Явір В. А. Кіпр як приклад дезінтегрованої держави: стан та перспективи реінтеграції / В. А. Явір // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. Маршалек-Кава (голов. ред.), Д. В. Яковлев (відп. ред.) ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2018. – Вип. 9. – С. 88-91. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16350
dc.description Явір В. А. Кіпр як приклад дезінтегрованої держави: стан та перспективи реінтеграції / В. А. Явір // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. Маршалек-Кава (голов. ред.), Д. В. Яковлев (відп. ред.) ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2018. – Вип. 9. – С. 88-91. en_US
dc.description.abstract На прикладі Кіпру продемонстровано, що етнополітична дезінтеграція держави здебільшого спричиняється етнополітичними конфліктами і супроводжується порушенням етнополітичної стабільності, збройними зіткненнями і навіть кровопролиттям. Запропоновано ввести в науковий обіг поняття «дезінтегрована держава»: 1) на території якої внаслідок конфліктів, війн, добровільного виходу або сецесії частини її території утворилося кілька держав або/ та самопроголошених державних утворень; 2) частина територія якої була анексована іншою державою. Досліджено перспективи врегулювання етнополітичного конфлікту та реінтеграції Кіпру. Позиція міжнародних гравців полягає в інтеграції острова в єдину державу, а не в розподілі її між Туреччиною та Грецією. Однак євроінтеграція не стала вирішальним інтеграційним чинником дезінтегрованого Кіпру, оскільки до ЄС приєдналася лише Республіка Кіпр. Реінтеграція острова призвела б до інтеграції Турецької Республіки Північний Кіпр до ЄС, що позитивно позначилося б на його соціально-економічних показниках розвитку. en_US
dc.description.abstract On the example of Cyprus it has been demonstrated that the ethnopolitical disintegration of the state in most cases is caused by ethnopolitical conflicts and accompanied by a violation of ethnopolitical stability, armed clashes and even bloodshed. It is proposed to introduce into the scientific discourse the concept of “disintegrated state”: 1) on the territory of which several states or / and self-proclaimed state formations were formed as a result of conflicts, wars, voluntary withdrawal or secession of part of its territory; 2) whose part of territory was annexed by another state. The perspectives of settlement of the ethnopolitical conflict and the reintegration of Cyprus are studied. The position of international actors is to integrate the island into a single state, and not to divide it between Turkey and Greece. However, European integration hasn’t become a decisive integration factor for disintegrated Cyprus, as only the Republic of Cyprus joined the EU. The reintegration of the island would have led to the integration of the Turkish Republic of Northern Cyprus into the EU, which would positively affect its socio-economic development indicators.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject Кіпр en_US
dc.subject дезінтеграція en_US
dc.subject реінтеграція en_US
dc.subject етнополітичний конфлікт en_US
dc.subject Cyprus en_US
dc.subject disintegration en_US
dc.subject reintegration en_US
dc.subject ethnopolitical conflict en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science en_US
dc.title Кіпр як приклад дезінтегрованої держави: стан та перспективи реінтеграції en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record