Одеський лінгвістичний вісник. - 2018. - Випуск 12.

Одеський лінгвістичний вісник. - 2018. - Випуск 12.

 

Recent Submissions

 • Vasilyeva, Olga; Васильєва, О. (ПП "Фенікс", 2018)
  Статтю присвячено дослідженню денотатно-номінативної класифікації англомовних ідеонімів. Матеріалом дослідження було обрано тисячу англомовних ідеонімів за ступенем частотності використання в друкованих та електронних ...
 • Kaysina, Darya; Кайсіна, Дар'я Михайлівна (ПП "Фенікс", 2018)
  Стаття присвячена визначенню та опису респонсивних стратегій, реалізованих суб’єктами англомовного дискурсу ідеації. Англомовний дискурс ідеації є процесом і результатом взаємодії комунікантів у соціально-культурному ...
 • Kashchy, Olena; Kashchy, Olena R.; Кащи, Олена Ростиславівна (ПП "Фенікс", 2018)
  Стаття присвячена виявленню та аналізу лексичних особливостей австрійського варіанту німецької мови як мови плюрицентричної в галузі управління та адміністрування. Лексичні відмінності німецького та австрійського варіанту ...
 • Pradivlianna, Liudmyla; Pradivlianna, L.; Прадивлянная, Людмила (ПП "Фенікс", 2018)
  Сюрреалізм, літературний та мистецький рух початку ХХ століття, став об’єктом значної кількості наукових досліджень. Ця стаття вивчає сюрреалізм як тип художнього мислення, який підняв роль несвідомого в поезії, та ...
 • Chayka, Larysa; Chayka, L. V.; Чайка, Л. В.; Чайка, Лариса (ПП "Фенікс", 2018)
  У статті наведені результати аналізу вербальних конфліктів на матеріалі англомовного діалогічного дискурсу, висвітлені проблеми, пов'язані з їх визначенням, структурою та динамікою. У роботі розглянуто ряд питань, що ...
 • shapa, ludmola; Shapa, L. N.; Шапа, Людмила Миколаївна; Шапа, Л. М.; Nevreva, Maria; Nevreva, M. N.; Неврева, Мария Николаевна; Неврева, М. Н.; Tsinovaya, Marina; Tsinovaya, M. V.; Цинова, Марина Вікторівна; Цинова, М. В. (ПП "Фенікс", 2018)
  Робота присвячена одному з найбільш широко використовуваних типів дієслівних словосполучень, а саме ядерних моделей підрядних дієслівних словосполучень, які функціонують в текстовому корпусі «Радіоелектроніка», що відноситься ...
 • Яковлєва, Ольга; Iakovlieva, O. V.; Iakovlieva, Olga; Григораш, Вікторія; Hryhorash, Viktoriia; Hryhorash, V. S. (ПП "Фенікс", 2018)
  Актуальність статті зумовлена, в першу чергу, тим, що сучасні лінгвістичні дослідження проводяться на міждисциплінарному рівні, який передбачає, зокрема, синтез даних етнолінгвістики, лінгвокультурології, психолінгвістики ...
 • Kodubovska, Oksana; Kodubovska, O.O.; Кодубовська, Оксана (ПП "Фенікс", 2018)
  Стаття присвячена вивченню латинських запозичень на позначення населеного пункту та шляхів, якими вони потрапляють до західногерманських мов, а саме англійської та німецької. Поняття населений пункт відображає реалію, ...
 • Lesnevskaya, Ekaterina; Lesnevskaya, E.; Лесневська, Катерина Вікторівна; Лесневська, К. В. (ПП "Фенікс", 2018)
  У статті наведені результати порівняльного аналізу образних характеристик колоронімів як елементів концептуально- го світогляду іспанців та українців. У зв’язку з цим розглянуто наступні теми: (1) концепт КОЛІР як крос-об’єкт ...
 • Petljutschenko, Natalja; Petljutschenko, N.; Петлюченко, Н. В.; Петлюченко, Наталія Володимирівна (ПП "Фенікс", 2018)
  У статті представлено аналіз мовленнєвих корелятів харизми політичних лідерів у сучасному німецькому та українському політичному дискурсі і робиться спроба надати відповідь на питання, чи може ідеальний тип бути об'єктом ...
 • Potapenko, Serhiy; Potapenko, S. I.; Potapenko, S. I.; Потапенко, С. І. (ПП "Фенікс", 2018)
  Застосування у статті теорії побудови перспектив, що пов’язує категоризацію різних явищ з орієнтацією людини у просторі-часі, дозволило окреслити три основні способи маніпулювання категоріями в публічних виступах: ...
 • Rzhevska, Dariia; Rzhevska, Dariia O.; Rzhevska, D.; Ржевська, Дарія (ПП "Фенікс", 2019)
  У статті визначено, що форма слова успадковує довільне відношення до його змісту тільки частково для чітко окреслених відносин між формою та значенням. У процесі дослідження була розглянула роль іконічності в мові, а також ...