Одеський лінгвістичний вісник. - 2018. - Випуск 11.

Одеський лінгвістичний вісник. - 2018. - Випуск 11.

 

Recent Submissions

 • Ladynenko, Albina; Ladynenko, Albina P.; Ладиненко, Альбіна Павлівна (Одеса, 2018)
  Статтю присвячено всебічномy кількісно-якісний аналізy особливостей рецепціl" іншомовниx елементів y текст, створений в іншомy вербальномy коді. Дослідження проводиться на матеріалі кількоx різносистемниx мов (слов'янські, ...
 • Babelyuk, Oksana; Бабелюк, О. А. (Одеса, 2018)
  У cтатті предcтавлено результати творення пcихологічного портрету поcтмодерніcтcького героя в англомовному художньому текcті з опертям на деякі елементи аналітичної пcихології К. Юнга, зокрема пcихології тіней. У cтатті ...
 • Bigunova, Nataliya; Бігунова, Н. О. (Одеса, 2018)
  Стаття присвячена контрастивному дослідженню іллокутивних цілей та перлокутивного ефекту мовленнєвих актів по- хвали та компліменту у сучасному англомовному літературному дискурсі. Матеріалом дослідження слугували фрагменти ...
 • Golovnia, Alla; Головня, Алла (Одеса, 2018)
  У статті наведено результати концептуального дослідження поняття портрету множинної особистості та процесу формування концептуальної сфери на її підсвідомому, психічному та психологічному рівнях на матеріалі англійської ...
 • Golubovska, Iryna; Голубовська, І. (Одеса, 2018)
  У рамках статті характеризується політичний інституційний дискурс як інструмент впливу на маси і маніпулювання їх свідомістю, настроями, поведінкою в інтересах невеликої групи людей, які іменують себе політичною елітою ...
 • Kivenko, Inna; Ківенко, Інна Олександрівна (Одеса, 2018)
  Стаття присвячена конверсаційному аналізу подяки як комунікативного ходу у сучасному англомовному літературному дискурсі. Матеріалом дослідження слугували фрагменти сучасних англомовних романів. Вибірка склала 1600 мовленнєвих ...
 • Pikalova, Anna; Пікалова, Анна (Одеса, 2018)
  Cтаття присвячена виявленню основних особливостей мовної особистості автора англомовних дитячих поетичних текстів. Мовну особистість дитячого поета розглядаємо як сукупність здібностей, характеристик, таланту і хисту носія ...
 • Potapova, Rodmonga; Potapova, Rodmonga Kondratevna; Потапова, Родмонга Кондратьевна; Oskina, Ksenia; Оськина, Ксения; Potapov, Vsevolod; Потапов, Всеволод Викторович (Одеса, 2018)
  Мовленнєва комунікація як міждисциплінарна галузь знань охоплює широке коло проблем творення мовлення (рос."речепроизводство"), мовленнєвого сприйняття (рос."речевосприятие"), аналізу мови, кодування, синтезу, розпізнавання, ...
 • Primina, Nataliia; Примина, Наталия Николаевна; Пріміна, Н. М. (Одеса, 2018)
  У статті викладено результати лінгвістичного аналізу англійського морського дискурсу. Метою є: визначення сутності поняття "морський дискурс" як особливої форми взаємодії, що здійснюється в морському співтоваристві; аналіз ...
 • Prihodko, Anna; Prihodko, Ganna Illivna; Prihodko, G. I.; Prihodko, Ganna; Приходько, Ганна; Приходько, Анна Ильинична; Приходько, Анна (Одеса, 2018)
  У статті розглянуто категорію оцінки як одну з функцій мови, важливе і цікаве явище в лінгвістиці. Оцінювання різних фрагментів світу - безсумнівно, значуща складова когнітивної діяльності людини. Оцінка реалізується ...
 • Frumkina, Aryna; Фрумкіна, Арина Леонівна; Фрумкіна, А. Л. (Одеса, 2018)
  Статтю присвячено проблемі вивчення варіативності глотального приступу та його редукованих варіантів - глоталізації та безшовного переходу у федеративно-німецькому варіанті вимовного стандарту на матеріалі підготовленого ...
 • Chornii, Anastasiia; Чорній, А. Л.; Чорній, Анастасія Любомирівна (Одеса, 2018)
  У статті розглянуто взаємозв'язок наративних конструкцій у процесі медіації та відтворення медіативних кореляцій в англомовній художній літературі, проаналізовано їхні спільності та виокремлено мовні ідентичності кожного ...
 • Stscherbak, Olena; Щербак, Олена; Щербак, Олена Володимирівна (Одеса, 2018)
  У статті представлено результати лінгвориторичного аналізу текстів німецьких Інтернет-новин, які поширюються комп'ютернимканаломпередачіінформації.Лінгвориторикаінтегруєпринципикласичноговченнязсучасниммовознавством, ...
 • Zadorozhna, Iryna; Задорожна, Ірина Павлівна; Yarema, Oksana; Ярема, Оксана; Ярема, Оксана Богданівна; Ladyka, Olha; Ладика, Ольга Володимирівна (Одеса, 2018)
  Дослідження присвячене aнaлізу aлюзивного нaвaнтaження в текстaх aнглійських письменників-модерністів. Незвaжaючи нa те, що знaчнa кількість лінгвістичних досліджень уже проведенa у цjй гaлузі, стaтистичний aспект досі не ...
 • Andreyeva, Tetyana; Andreyeva, T. M.; Андрєєва Тетяна Михайлівна (Одеса, 2018)
  У середовищі Інтернет-комунікації коментування має значне поширення. Опція «коментування» активована щодо абсолютної більшості сучасних Інтернет-ресурсів. Найперше, що впадає в око після ознайомлення з текстами коментарів ...
 • Klymentova, Olena; klymentova, olena vadymivna; Климентова, Олена Вадимівна (Одеса, 2018)
  У статті аналізується вербальна специфіка сучасної місіонерської проповіді українського прозелітного дискурсу, представлена медійною активністю пасторів С. Aделаджи та В. Мунтяна. Пасторські комунікативні стратегії і тактики ...
 • Lefterova, Olga; Лефтерова, Ольга Миколаївна (2018)
  Статтю приcвячено питанням доcлідження тіла людини в миcтецько-літературній парадигмі XV1 cт. На cьогоднішній день в cучаcному миcтецтві та літературі, які формуютьcя в період чергового зламу cтоліть, проcтежуєтьcя вcе ...
 • Grydiushko, Olga; Гридюшко, Ольга Олегівна (2018)
  Статтю присвячено проблемі вивчення вираження критичної оцінки у виступах німецьких та українських опозиційних депутатів під час парламентських засіданнях. Критичне оцінювання є визначною особливістю промов опозиційних ...
 • Kornienko, Iryna; Корнієнко, І. А. (2018)
  У стaттi охaрaктеризовaно методологiчнi зaсaди дослiдження aнтропонiмної лексики як yнiкaльної знaкової системи, компоненти якої мaють особливy бyдовy, признaчення, специфiкy творення тa поширення, пiдпорядковyючись ...

View more