Отливанська Галина Артурівна

Отливанська Галина Артурівна

 

Recent Submissions

 • Танасійчук, Альона Миколаївна; Танасійчук, А. М.; Tanasiichuk, Alona M.; Ковальчук, Світлана Володимирівна; Ковальчук, С. В.; Kovalchuk, Svitlana V.; Отливанська, Галина Артурівна; Отливанська, Г. А.; Отливанская, Галина Артуровна; Otlyvanska, Halyna A.; Otlyvanska, Galyna; Андрушкевич, Зінаїда Миколаївна; Андрушкевич, З. М.; Andrushkevych, Zinaida M.; Соколюк, Катерина Юріївна; Соколюк, К. Ю.; Sokoliuk, Kateryna Yu. (ECSDEV, 2021)
  The article covers the study of structural processes in the economy of Ukraine, transformations in the agribusiness in accordance with current trends in the development of the market of agricultural products, which have a ...
 • Отливанська, Галина Артурівна; Отливанська, Г. А.; Отливанская, Галина Артуровна; Otlyvanska, Halyna A.; Otlyvanska, Galyna A. (НУ «Чернігівська політехніка», 2017)
  Urgency of the research.Today the increase in the volume and monetary investment activity of telecommunications providers is needed to survive in an intensely competitive field. Target setting. Providing a ...
 • Кривов'язюк, Ігор Володимирович; Кривов'язюк, І. В.; Kryvoviaziuk, Ihor V.; Kryvovyazyuk, Igor; Отливанська, Галина Артурівна; Отливанська, Г. А.; Отливанская, Галина Артуровна; Otlyvanska, Halyna A.; Otlyvanska, Galyna; Шостак, Людмила Василівна; Шостак, Л. В.; Shostak, Liudmyla V.; Сак, Тетяна Василівна; Сак, Т. В.; Sak, Tetiana V.; Ющишина, Лариса Олексіївна; Ющишина, Л. О.; Yushchyshyna, Larysa O.; Волинець, Ірина Григорівна; Волинець, І. Г.; Volynets, Iryna H.; Мишко, Ольга Анатоліївна; Мишко, О. А.; Myshko, Olha A.; Олександренко, Ірина Володимирівна; Олександренко, І. В.; Oleksandrenko, Iryna V.; Дорош, Вікторія Юріївна; Дорош, В. Ю.; Dorosh, Viktoriia Yu.; Вісина, Тетяна Миколаївна; Вісина, Т. М.; Visyna, Tetiana M. (Allied Business Academies, 2021)
  The aim of the article is to show how the use of diagnostic methods allows identifying patterns and problems of corporations functioning, providing identification of directions and strategies for further development of ...
 • Слободянюк, Ольга Василівна; Слободянюк, О. В.; Слободянюк, Ольга Васильевна; Slobodianiuk, Olha V.; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Отливанська, Галина Артурівна; Отливанська, Г. А.; Отливанская, Галина Артуровна; Otlyvanska, Halyna A. (Одеса : НУ «ОЮА», 2021)
  Методичні рекомендації та завдання призначені для роботи в аудиторнийчас, для самостійної та індивідуальної роботи студентів над дисципліною,підготовки до екзамену та заліку, а також для супроводження лекцій іпрактичних ...
 • Кібік, Ольга Миколаївна; Кібік, О. М.; Кибик, Ольга Николаевна; Kibik, Olha M.; Отливанська, Галина Артурівна; Отливанська, Г. А.; Отливанская, Галина Артуровна; Otlyvanska, Halyna A. (Одеса : НУ «ОЮА», 2021)
  Практикум містить рекомендації, які допоможуть студентам краще засвоїти теоретичний матеріал й оволодіти практичними навичками з розрахунку та визначення впливу економічних показників на результати діяльності бізнес-структури, ...
 • Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Отливанська, Галина Артурівна; Отливанська, Г. А.; Отливанская, Галина Артуровна; Otlyvanska, Halyna A. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  Практикум відповідає програмі навчальної дисципліні «Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами». В практикумі представлено завдання, ділові ігри, питання для самоперевірки, питання до екзамену, а також ...