Influence of Structural Processes in the Economy of Ukraine on Marketing and Logistical Processes of Domestic Enterprises

Show simple item record

dc.contributor.author Танасійчук, Альона Миколаївна
dc.contributor.author Танасійчук, А. М.
dc.contributor.author Tanasiichuk, Alona M.
dc.contributor.author Ковальчук, Світлана Володимирівна
dc.contributor.author Ковальчук, С. В.
dc.contributor.author Kovalchuk, Svitlana V.
dc.contributor.author Отливанська, Галина Артурівна
dc.contributor.author Отливанська, Г. А.
dc.contributor.author Отливанская, Галина Артуровна
dc.contributor.author Otlyvanska, Halyna A.
dc.contributor.author Otlyvanska, Galyna
dc.contributor.author Андрушкевич, Зінаїда Миколаївна
dc.contributor.author Андрушкевич, З. М.
dc.contributor.author Andrushkevych, Zinaida M.
dc.contributor.author Соколюк, Катерина Юріївна
dc.contributor.author Соколюк, К. Ю.
dc.contributor.author Sokoliuk, Kateryna Yu.
dc.date.accessioned 2022-04-15T12:17:39Z
dc.date.available 2022-04-15T12:17:39Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Tanasiichuk A . Influence of Structural Processes in the Economy of Ukraine on Marketing and Logistical Processes of Domestic Enterprises / A. Tanasiichuk, S. Kovalchuk, G. Otlyvanska, Z. Andrushkevych, K. Sokoliuk // European Journal of Sustainable Development. - Vol. 10. - № 2. – ECSDEV, 2021. – P. 187-200. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16509
dc.description Tanasiichuk A . Influence of Structural Processes in the Economy of Ukraine on Marketing and Logistical Processes of Domestic Enterprises / A. Tanasiichuk, S. Kovalchuk, G. Otlyvanska, Z. Andrushkevych, K. Sokoliuk // European Journal of Sustainable Development. - Vol. 10. - № 2. – ECSDEV, 2021. – P. 187-200. en_US
dc.description.abstract The article covers the study of structural processes in the economy of Ukraine, transformations in the agribusiness in accordance with current trends in the development of the market of agricultural products, which have a significant impact on marketing and logistical processes of domestic enterprises and shape the need of agricultural enterprises to expand trade relations with foreign countries. The article explores the structural processes in the economy of Ukraine over the period 2017-2019, transformations in the agricultural business in accordance with current trends in the development of the market of agricultural products. The domestic market of agricultural products by commodity groups "10 Cereal and puls crops", "15 Fats and oils" are explored on the basis of analysis of the indicators of structural statistics of agricultural production, sales and consumption of agricultural products, characteristics of export-import operations of domestic agribusiness enterprises. It is determined that structural transformations in agribusiness have a significant impact on the marketing and logistical processes of domestic enterprises and shape the need of agricultural enterprises to expand trade relations with foreign countries. It is substantiated that in 2020 domestic agricultural enterprises would have to work to expand exports to different countries around the world. However, owing to recent turmoils of international markets by the crisis caused by the coronavirus pandemic, large stocks of agricultural products of the commodity groups "10 Cereal and puls crops" and "15 Fats and oils" have emerged at the warehouses of domestic enterprises, so we believe that such situation requires the improvement of marketing and logistical management of their business activities. en_US
dc.description.abstract У статті висвітлено дослідження структурних процесів в економіці України, трансформацій в агробізнесі відповідно до сучасних тенденцій розвитку ринку сільськогосподарської продукції, які мають значний вплив на маркетингові та логістичні процеси вітчизняних підприємств та формують потребу сільськогосподарських підприємств для розширення торговельних зв'язків із зарубіжними країнами. У статті досліджено структурні процеси в економіці України за період 2017-2019 років, трансформації в аграрному бізнесі відповідно до сучасних тенденцій розвитку ринку сільськогосподарської продукції. Досліджено внутрішній ринок сільськогосподарської продукції за товарними групами «10 зернових та бобових культур», «15 жирів і олій» на основі аналізу показників структурної статистики сільськогосподарського виробництва, реалізації та споживання сільськогосподарської продукції, характеристики експортно-імпортних операцій вітчизняних підприємств АПК. Визначено, що структурні перетворення в агробізнесі суттєво впливають на маркетингові та логістичні процеси вітчизняних підприємств та формують потребу сільськогосподарських підприємств у розширенні торговельних зв’язків із зарубіжними країнами. Обґрунтовано, що у 2020 році вітчизняним сільськогосподарським підприємствам доведеться працювати над розширенням експорту в різні країни світу. Але через останні потрясіння на міжнародних ринках через кризу, спричинену пандемією коронавірусу, на складах вітчизняних підприємств з’явилися великі запаси сільськогосподарської продукції товарних груп «10 зернових та бобових культур» та «15 жирів і олій». Тому ми вважаємо, що така ситуація вимагає вдосконалення маркетингу та логістичного управління їхньою діловою діяльністю.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher ECSDEV en_US
dc.subject agricultural complex en_US
dc.subject agricultural products en_US
dc.subject share of agricultural products in world exports en_US
dc.subject annual increase in the country imports en_US
dc.subject indicators of structural statistics en_US
dc.subject marketing processes en_US
dc.subject logistical processes en_US
dc.subject сільськогосподарський комплекс en_US
dc.subject сільськогосподарська продукція en_US
dc.subject частка сільськогосподарської продукції у світовому експорті en_US
dc.subject щорічний приріст імпорту країни en_US
dc.subject показники структурної статистики en_US
dc.subject маркетингові процеси en_US
dc.subject логістичні процеси en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics en_US
dc.title Influence of Structural Processes in the Economy of Ukraine on Marketing and Logistical Processes of Domestic Enterprises en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record