Information Security and Means of Its Legal SupportFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

 • Толмачевська Юлія Олегівна
  аспірант кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»
 • Фасій Богдан Володимирович
  директор Миколаївського інституту права НУ "ОЮА", кандидат юридичних наук, доцент
 • Харитонов Євген Олегович
  завідувач кафедрою цивільного права, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України
 • Харитонова Олена Іванівна
  завідуюча кафедрою інтелектуальної власності та корпоративного права, доктор юридичних наук, професор