Основні критерії легітимації публічних органів влади на місцевому рівні

Show simple item record

dc.contributor.author Антонюк, Д. І.
dc.contributor.author Antoniuk, D. I.
dc.date.accessioned 2022-04-19T17:12:58Z
dc.date.available 2022-04-19T17:12:58Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Антонюк Д. І. Основні критерії легітимації публічних органів влади на місцевому рівні / Д. І. Антонюк // Актуальні проблеми філософії та соціології : Науково-практичний журнал / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2020. - Вип. 27. - С. 135-139. DOI https://doi.org/10.32837/apfs.v0i27.934 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16562
dc.description Антонюк Д. І. Основні критерії легітимації публічних органів влади на місцевому рівні / Д. І. Антонюк // Актуальні проблеми філософії та соціології : Науково-практичний журнал / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2020. - Вип. 27. - С. 135-139. DOI https://doi.org/10.32837/apfs.v0i27.934 en_US
dc.description.abstract У статті автор розглядає умови та критерії легітимації публічних органів влади на місцевому рівні. З огляду на особливості місцевого рівня управління у статті використано підхід із двома взаємозалежними типами легітимності для подальшого визначення критеріїв легітимації. Зокрема, на прикладі скандинавських країн визначено особливості та риси зовнішньої легітимності місцевих органів влади. Відповідно, визначено значення та сутність внутрішньої легітимності для досягнення належної ефективності влади на місцевому рівні. Розкрито взаємозв’язок досягнення владою внутрішньої легітимності та здійснення контролю за її діяльністю. Також на прикладі Польщі проаналізовано значення співпраці місцевої влади з громадськістю для досягнення загальної довіри та легітимності. Розкрито значення залучення сучасних технологій, таких як системи по - дання електронних петицій, задля налагодження ефективної комунікації «влада – суспільство» для розвитку легітимаційних та попередження делегітимаційних процесів. Проаналізовано роль громадського контролю для вдосконалення системи прийняття локальних рішень та легітимізації влади загалом. Також обґрунтовано велике значення забезпечення публічності органів місцевої влади як одного з критеріїв легітимності для здійснення якісного контролю за їх діяльністю та попередження виникненню процесів делегітимації. На прикладі конфронтації чернівецької політичної еліти зображено негативний вплив протистояння персоналізованих інтересів на електоральну підтримку та добробут міста загалом. Також запропоновано поширену в розвинутих країнах модель взаємовідносин «місцева влада – суспільство», де основу складає високий рівень культури, що базується на незаплямованій особистісній репутації, тому виокремлюється ще один критерій легітимації місцевої влади, а саме антикорупційний контроль, що покликаний забезпечити ефективність влади через попередження корупційних ризиків та збереження локальної політичної стабільності. Таким чином, визначено, що до основних критеріїв легітимації публічних органів влади належать виконання ними своїх повноважень; забезпечення ефективних механізмів антикорупційного та громадського контролю за їх діяльністю; ефективна робота ЗМІ та ЗМК, що висвітлюють їх діяльність; залучення нових технологій взаємодії з громадськістю; виконання спільних програм, проєктів для підвищення якості місцевої політики. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject легітимність en_US
dc.subject легітимація en_US
dc.subject критерії легітимації місцевої влади en_US
dc.subject антикорупційна діяльність en_US
dc.subject legitimacy en_US
dc.subject legitimation en_US
dc.subject criteria of legitimation of local government en_US
dc.subject anti-corruption activity en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science en_US
dc.title Основні критерії легітимації публічних органів влади на місцевому рівні en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record