Актуальні проблеми політики

Актуальні проблеми політики

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy V. (Одеса : Фенікс, 2016)
  Стаття присвячена основним проблемам та перспективам сучасних трендів реформування вищої освіти в Україні. Охарактеризовано новітні тренди вищої освіти та окреслені пріоритетні проблеми їх реалізації. Автором також визначено ...
 • Білоусов, Олександр Сергійович; Билоусов, О. С.; Bilousov, Oleksandr S. (Одеса : Фенікс, 2016)
  У статті розглядаються основні форми правовідносин у інформаційній сфері, насамперед такі, як звернення громадянина, запит / вимога суб’єкта владних повноважень та запит на інформацію, отримання інформації суб’єктами владних ...
 • Грабіна, Ганна Вікторівна; Грабина, Анна Викторовна; Grabina, Hanna V. (Одеса : Фенікс, 2016)
  Стаття присвячена дослідженню адаптивного потенціалу субкультури влади в умовах політичного транзиту. Обґрунтовується теза про те, що найбільш рельєфно адаптивна функція субкультури влади проявляється під час так званого ...
 • Дяченко, Ольга Вікторівна; Дяченко, Ольга Викторовна; Dyachenko, Olha V. (Одеса : Фенікс, 2016)
  В статті розглянуто особливості політичної мови за тоталітарного та демократичного політичного режиму. Визначено характерні риси мовно-маніпулятичного впливу за різних типів політичного режиму. З’ясовано особливості ...
 • Іванова, Анастасія В’ячеславівна; Иванова, Анастасия Вячеславовна; Ivanova, Anastasiia V. (Одеса : Фенікс, 2016)
  Стаття присвячена науковому аналізу та оцінці феноменів політичної інтолерантності у співвідношенні з політичним конфліктом. Розглянуті відмінності сутності конфлікту та політичної нетерпимості в умовах сучасних соціальних ...
 • Кольцов, Віталій Михайлович; Кольцов, Виталий Михайлович; Koltsov, Vitaliy M. (Одеса : Фенікс, 2016)
  Обґрунтовано, що західна політична наука неуніфікована в розрізі дефініювання політичної опозиції, оскільки в ній на підставі різнофакторного теоретико-методологічного аналізу інкорпоровано вузьке та широке дефініювання ...
 • Наумкіна, Світлана Михайлівна; Наумкина, Светлана Михайловна; Naumkina, Svitlana M.; Варинський, Владислав Олексійович; Варинский, Владислав Алексеевич; Varynskyi, Vladyslav O. (Одеса : Фенікс, 2017)
  Аналізується поняття «соціальний капітал», його формування та накопичення через наявність загальних норм і цінностей, взаємної довіри та соціальних мереж. Обґрунтовується, що соціальний капітал, втілений у вигляді норм ...
 • Феськов, Іван Володимирович; Феськов, Иван Владимирович; Feskov, I. V. (Одеса : Фенікс, 2016)
  Стаття присвячена науковому аналізу змісту поняття «гібридна війна» в сучасних соціально-політичних умовах. Розглянуто складові гібридної війни та близькі за змістом поняття, такі як: «інформаційна війна», «політичне ...
 • Глушков, Валерий Александрович; Глушков, Валерий Александрович; Glushkov, Valeriy O. (Одеса : Фенікс, 2016)
  В статті розглядаються механізми реорганізації Європейського Союзу: децентралізація та створення єдиної держави. Автором визначено, що в сучасних умовах Західна Європа позбавлена міжанродно-правової правосуб’єктності. ...
 • Дзюбенко, Юлія Михайлівна; Дзюбенко, Юлия Михайловна; Dzyubenko, Yuliia M. (Одеса : Фенікс, 2016)
  На основі чотирьох індикаторів (політична участь, верховенство права, політична і соціальна інтеграція, інклюзивність та недискримінація) охарактеризовано демократичні та авторитарні тенденції ...
 • Кан, Ден Сік; Кан, Ден Сик; Kan, Den S. (Одеса : Фенікс, 2016)
  У даній статті проводиться аналіз змін зовнішньополітичного курсу Китаю, пов’язаних з різким зростанням ролі на міжнародній арені. Детально розглядається стан і перехід на новий етап відносин з Північною Кореєю. ...
 • Князева, Діана Олегівна; Князева, Диана Олеговна; Knyazeva, Diana O. (Одеса : Фенікс, 2016)
  В статті розглянуто питання оформлення матеріальної юрисдикції гібридних кримінальних судів в їх установчих документах. Розглянуто практику цих судів, щодо тлумачення юрисдикції ratione materiae. Звернута увага ...
 • Польовий, Микола Анатолійович; Полевой, Николай Анатольевич; Polovyi, Mykola; Бахтиєв, Руслан Абдулхаєвич; Бахтыев, Руслан Абдулхаевич; Bahtyev, Ruslan A. (Одеса : Фенікс, 2016)
  Статтю присвячено аналізові можливостей здійснення моделювання політичних процесів, які протікають в рамках міжнародного співробітництва в межах транскордонних відносин. Особливої уваги приділено методиці моделювання ...
 • Шанюк, Єлизавета Олександрівна; Шанюк, Є. О.; Шанюк, Елизавета Александровна; Shanyuk, E. O. (Одеса : Фенікс, 2016)
  В статті розглянуто основні концептуальні підходи до розуміння антиглобалізму як міжнародного громадського протестного руху, його тенденції, форми та ідеологічні засади. Автор розглядає антиглобалізм як сукупність ...
 • Скриль, Сергій Анатолійович; Скрыль, Сергей Анатольевич; Skryl, Sergey A. (Одеса : Фенікс, 2016)
  У статті висвітлюється проблематика регіоналізації в сучасному світі. Досліджується вплив регіоналізації на розвиток політичних систем. Аналізуються механізми правового регулювання політичних систем в державах ...
 • Ахмеров, Олександр Олександрович; Ахмеров, Александр Александрович; Akhmerov, Oleksandr O. (Одеса : Фенікс, 2016)
  Визначено основні проблеми проведення муніципальної реформи в Україні: сповільнене наближення України до європейських стандартів за всіма напрямами муніципальної політики; централізована система управління значно ...
 • Воробйова, Тетяна Леонідівна; Воробьева, Татьяна Леонидовна; Vorobiova, Tetiana L. (Одеса : Фенікс, 2016)
  Протест в сучасному світі набув широкого розмаху, ставши, таким чином, не тільки актуальною, але й гострою проблемою. Всі ці масові акції ставлять перед дослідниками не стільки задачу вивчення окремих акцій, скільки розуміння ...
 • Гливка, Андрій Олегович; Гливка, Андрей Олегович; Hlyvka, Andrii O. (Одеса : Фенікс, 2016)
  У статті досліджується сутність функцій місцевого самоврядування в умовах розвитку та трансформації політичної системи України. Автор акцентує увагу не тільки на необхідності запровадження нових функцій, але й на ...
 • Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М. (Одеса : Фенікс, 2016)
  В статті розглянуто поняття, основні принципи та цілі регіональної політики. Визначено основні інструменти реалізації регіональної політики в Україні, запропоновано заходи щодо підвищення ефективності ...
 • Милосердна, Ірина Михайлівна; Милосердная, Ирина Михайловна; Myloserdna, Irina M. (Одеса : Фенікс, 2016)
  Стаття присвячена аналізу проблеми політичної влади в США як складової розвитку політичного процесу. В статті досліджується питання конституційного закріплення системи стримування та противаги гілок влади в американській ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds