Актуальні проблеми політики

Актуальні проблеми політики

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Сиводєд, Іван Сергійович; Сиводєд І. С.; Сыводед, Иван Сергеевич; Syvodied, Ivan S. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Із 17 березня 2014 року в Україні діє особливий період. За обставин особливого періоду значно зросла кількість військових і загально-кримінальних злочинів, які почали набувати поширення у військовому середовищі. Це підриває ...
 • Смірнова, Наталія Романівна; Смірнова, Н. Р.; Смирнова, Наталия Романовна; Smirnova, Nataliia R. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) та пов’язані з ними телекомунікації та цифровізовані джерела вважаються базою для побудови інформаційного суспільства. На стезі до побудови електронної демократії ІКТ виявляють ...
 • Аліксійчук, Олексій; Аліксійчук, О. В.; Аликсийчук, Алексей; Aliksiychuk, O. V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті розглянуто поняття ефективності регіональної політики на прикладі соціальної сфери, розкрито принципи оцінювання публічної політики на основі сучасного аналітичного методу аналізу. Питання ефективності у виробленні ...
 • Гайтан, Віталій Віталійович; Гайтан, В. В.; Гайтан, Виталий Витальевич; Haitan, Vitalii V.; Gaitan, V. V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Визнання місцевого самоврядування в якості інституту громадянського суспільства та основи демократичного устрою держави довело існування більш зручного механізму захисту основних прав і свобод людини та громадянина крізь ...
 • Іванова, Анастасія В’ячеславівна; Іванова, А. В.; Иванова, Анастасия Вячеславовна; Ivanova, Anastasiia V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Інститут толерантності отримав широкий розвиток у західній моделі демократії. Саме західні країни представляють зразковий формат реалізації принципів та інструментів ефективного впровадження толерантних засад. Розвиненіша ...
 • Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М.; Милосердна, Ірина Михайлівна; Милосердна, І. М.; Милосердная, Ирина Михайловна; Myloserdna, Iryna M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті розглянуто сутність і роль електронної демократії в сучасному світі в умовах зміни парадигми від електронної держави та електронного правління. Встановлено, що перше відноситься до міжорганізаційних і внутрішньо ...
 • Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V.; Ковальова, О. О.; Koval'ova O. O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті розглянуто явище клієнтелізму у розрізі процесів моделювання систем представництва інтересів в політиці. Окреслено історичні етапи його становлення та функціонування. Виокремлено його специфіку як політико-психологічного ...
 • Мельник, Юлія Павлівна; Мельник, Ю. П.; Мельник, Юлия Павловна; Melnyk, Yuliia P. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Проблеми застосування політичної відповідальності як важливого інструменту регулювання та контролю політичного процесу останнім часом посідають одне із центральних місць в сучасному політологічному дискурсі. ...
 • Пашков, Віктор Олександрович; Пашков, В. О.; Пашков, Виктор Александрович; Pashkov, Viktor O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статі розглянута державна політика у сфері вищої освіти Іспанії за часів диктатури Ф. Франко (1939-1975), визначені основні напрями, ідеологічні засади та інструменти трансформації університетської системи країни. Виявлено, ...
 • Бурдюг, Максим Миколайович; Бурдюг, М. М.; Бурдюг, Максим Николаевич; Burdiuh, Maksym M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Проаналізовано сучасний популізм як виклик ліберальній демократії. Основним чинником зростання популізму визначено зниження привабливості ліберальних рішень у сферах політики, економіки та культури, наростання настроїв ...
 • Сулим, Борис Володимирович; Сулим, Б. В.; Сулим, Борис Владимирович; Sulym, Borys V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті досліджено українсько-австрійські відносини, українсько-німецькі відносини, проведено порівняння відносин. Визначено сутність, актуальність, мету відносин між Україною та Австрією та крізь призму взаємовідносин з ...
 • Яковлєв, Максим Володимирович; Яковлєв, М. В.; Яковлев, Максим Владимирович; Yakovliev, Maksym V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Тлумачення історії з погляду сучасності, її інтерпретація з метою обґрунтування сучасних ідеологічних позицій, відома під назвою «презентимз», є деструктивним явищем, оскільки викривлює розуміння минулого та навіть подає ...
 • Савон, Катерина Володимирівна; Савон, К. В.; Савон, Екатерина Владимировна; Savon, Kateryna V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті досліджено категорії «сила», «м’яка сила» та «жорстка сила». «М’яка сила» базується на культурному, ідеологічному та політичному складниках, тоді як «жорстка сила» заснована на військово-економічній могутності. ...
 • Берченко, Григорій Валерійович; Берченко, Г. В.; Берченко, Григорий Валерьевич; Berchenko, Hryhorii V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті розглянуто роль застережень Конституційного Суду України в процедурі внесення змін до Конституції України. Стверджується, що генетично конституційний контроль з’явився у зв’язку з необхідністю органу конституційного ...
 • Кондратенко, Р. М.; Kondratenko, R. M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті розглядаються питання ролі публічної дипломатії в українсько-білоруських відносинах. Організацію ефективної взаємодії між державними органами і органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та ...
 • Мішегліна, Крістіна Миколаївна; Мішегліна, К. М.; Мишеглина, Кристина Николаевна; Mishehlina, Kristina M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті розглядаються основні підходи до формування та адміністрування національної морської політики. Зазначається, що така політика ґрунтується на правах та обов’язках держави, які випливають із її зобов’язань в рамках ...
 • Unknown author (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
 • Ахмедова, Шафаг Фирудин Кызы; Ахмедова, Ш. Ф.; Akhmedova, Sh. F.; Akhmedova, Shafah F. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  В данной статье рассматриваются вопросы влияния человеческого фактора на протекание межнациональных конфликтов. Известно, что история пишется людьми. Общество, в отличие от природы, обладает своими собственными законами, ...
 • Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті розглянуто трактування та використання наукової термінології впливу на політичний конфлікт на різних етапах його розвитку. Проведено порівняльний аналіз суміжних понять, визначено подібні та відмінні особливості ...
 • Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.; Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Анатолий Иванович; Kormych, Anatolii I. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті показано, що на сучасному етапі розвитку України значну роль в успіху реформ, необхідних для реалізації стратегій євроінтеграції, відіграє система вищої освіти. Функціонування цієї системи забезпечує створення ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds