Актуальні проблеми політики

Актуальні проблеми політики

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Unknown author (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.; Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Анатолий Иванович; Kormych, Anatolii I. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглянуті головні принципи сучасної концепції «нового публічного управління», які покладені в основу формування теорії «нової публічної служби» та реалізації моделі «сервісної держави». Розкрита специфіка ...
 • Луцишин, Галина Іванівна; Луцишин, Г. І.; Луцишин, Галина Ивановна; Lutsyshyn, Halyna I.; Гетьманчук, Микола Петрович; Гетьманчук, М. П.; Гетьманчук, Николай Петрович; Hetmanchuk, Mykola P. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглянуто питання національної консолідації українського суспільства у працях провідних теоретиків українського націоналізму. Досліджено бачення проблем національної консолідації відомими теоретиками українського ...
 • Онищенко, О. О.; Onyshchenko, O. O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглянуто співвідношення політики та моралі, розкрита взаємодія політичних технологій та суспільно-моральних норм. Розкрито поняття «політична технологія». Проаналізовані та виділені основні види політичних ...
 • Пехник, Алевтина Валентинівна; Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pekhnyk, Alevtyna V.; Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V.; Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглянуто сучасні перетворення в галузі освітньої діяльності в українському суспільстві. Проведено аналіз різних форм освітнього процесу в умовах пандемії, їх проблемні аспекти та позитивні особливості, які виникли ...
 • Явір, Віра Анатоліївна; Явір, В. А.; Явор, Вера Анатольевна; Yavir, Vira A. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Оскільки в межах правової політології стрижневим визнається системний підхід до вивчення політики і права, дослідження взаємодії цих феноменів неможливе без аналізу взаємодії політичної і правової систем. Системний підхід ...
 • Агаева, Нигяр Дамед гызы; Агаева, Нигяр; Агаєва, Н.; Ahaeva, Nyhiar D.; Agaeva, N. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Целью статьи является изучение влияния экономического развития на семью, выявление противоречивого характера этого воздействия путем выявления форм проявления в общностях с различ-ными национально-культурными традициями и ...
 • Богаченко, Микола Миколайович; Богаченко, М. М.; Богаченко, Николай Николаевич; Bohachenko, Mykola M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті показано, що пандемія коронавірусу та спроби її подолання в Україні чітко виявили відсутність як ефективного управління ресурсами нашої країни, що втілюється у внутрішніх і зовнішніх втратах, так і тривалого ...
 • Горбенко, Наталія Юріївна; Горбенко, Н. Ю.; Горбенко, Наталия Юрьевна; Horbenko, Nataliia Yu. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Медіатизація політики означає не лише трансформацію політичної активності у сферу ЗМІ, а й залежність політичних суб’єктів, процесів і подій від масмедіа. Сьогодні дослідження медіатизації набувають неабиякої актуальності, ...
 • Єгорова, Олена Віталіївна; Єгорова, О. В.; Егорова, Елена Витальевна; Yehorova, Olena V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглянуто особливості розвитку неурядового сектору в Україні в період проголошення на державному рівні курсу на європейську інтеграцію. З’ясовано, що в цей час відбуваються якісні зміни в роботі неурядових ...
 • Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М.; Милосердна, Ірина Михайлівна; Милосердна, І. М.; Милосердная, Ирина Михайловна; Myloserdna, Iryna M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглянуто сутність громадянського суспільства та його трансформацію в умовах активного розвитку інформаційних технологій. Визначено критерії ефективності громадянського суспільства через функції останнього. ...
 • Левченко, Ю. В.; Levchenko, Yu. V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розкриваються особливості застосування ґендерних квот в Україні на місцевих виборах 2015 та 2020 років під час проведення реформи децентралізації, здійснено аналіз формування виборчих списків, результатів виборів ...
 • Наумкіна, Світлана Михайлівна; Наумкіна, С. М.; Наумкина, Светлана Михайловна; Naumkina, Svitlana M.; Яворська, Катерина Петрівна; Яворська, К. П.; Яворская, Екатерина Петровна; Yavorska, Kateryna P. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглядаються та аналізуються причини та наслідки протистояння модернізації та традиціоналізму в соціально-політичному та правому полі сучасного інституційного розвитку Росії. Імперська історична традиція стала ...
 • Нікогосян, Ольга Олександрівна; Нікогосян, О. О.; Никогосян, Ольга Александровна; Nikohosian, Olha O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Мета статті – виявити особливості національного і регіонального партійного впливу, специфіку політико-ідеологічної фрагментації регіонів України. Цієї мети можна досягти завдяки вирішенню таких завдань: проаналізувати ...
 • Походєєва, Віолета Євгенівна; Походєєва, В. Є.; Походеева, Виолета Евгеньевна; Pokhodieieva, Violeta Ye. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглянуто сутність та поняття превентивних заходів щодо запобігання корупції, їх реалізацію в Україні; досліджено дискурс сучасних медіаресурсів щодо корупції в Україні. Корупція в Україні є перешкодою для ...
 • Пучков, Олександр Олександрович; Пучков, О. О.; Пучков, Александр Александрович; Puchkov, Oleksandr O.; Уваркіна, Олена Василівна; Уваркіна, О. В.; Уваркіна, Елена Васильевна; Uvarkina, Olena V.; Uvarkina, Olena (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті аналізуються сутнісні ознаки актуалізації особистості військового фахівця з кібербезпеки з позиції змін у сучасних суспільно-політичних процесах. Доведено, що детермінантами актуалізації є вмотивованість особистості ...
 • Савон, Катерина Володимирівна; Савон, К. В.; Савон, Екатерина Владимировна; Savon, Kateryna V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті досліджено поняття «діджиталізація», «автоматизація», «оцифровка даних», «цифрова трансформація», «електронне урядування» та «цифрове урядування». «Діджиталізація» стосується всіх сфер суспільного ...
 • Таркін, Василь Павлович; Таркін, В. П.; Таркин, Василий Павлович; Tarkin, Vasyl P. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Статтю присвячено методам інформаційно-психологічної війни, які використовуються під час пандемії коронавірусної інфекції. У роботі інформаційно-психологічна війна розглядається як різновид політичної війни. Викладено ...
 • Тесленко, Сергій Сергійович; Тесленко, С. С.; Тесленко, Сергей Сергеевич; Teslenko, Serhii S. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  The article considers models of political transformation in East Asian countries.The analysis of political practices of transformation of the countries of East and South-East Asia is carried out in the ...
 • Ягублу, Н. Н.; Yagublu, N. N. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Libertarianism as a political ideology and movement has garnered big curiosity in American political discourse in recent years. This support was further solidified with the achievement of getting the most ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds