Часопис цивілістики. Випуск 26

Часопис цивілістики. Випуск 26

 

Recent Submissions

 • Яворська, Олександра Степанівна (Одеса, 2017)
  У статті проаналізовані законодавчі новели щодо припинення порушення авторських і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет. Позитивно оцінюючи законодавчі новели, що вносять впорядкованість та визначеність у ...
 • Шишка, Роман Богданович (Одеса, 2017)
  У статті досліджено засоби та способи протидії піратству в IT сфері. Звернуто увагу на необхідність досліджен-ня витоків, проявів небезпеки та наслідків піратства, вироблення стратегії і тактики протидії піратству і на їх ...
 • Харитонова, Олена Іванівна (Одеса, 2017)
  У статті розглядаються актуальні проблеми реалізації авторських прав в інформаційному суспільстві з ме¬тою визначення оптимальних шляхів удосконалення правового регулювання у цій галузі та поліпшення захисту прав та інтересів ...
 • Харитонов, Євген Олегович (Одеса, 2017)
  У статті розглядаються проблеми впорядкування відносин у ІТ-сфері у добу інформаційного суспільства та аналізуються можливі шляхи їхнього упорядкування. Доводиться безпідставність досягнення мети впорядку¬вання зазначених ...
 • Фасій, Богдан Володимирович (Одеса, 2017)
  У статті досліджуються окремі проблеми IT-договорів на розробку програмного забезпечення. Досліджується порівняльна характеристика agile, waterfall та out staff договору. Встановлено, що в залежності від конкретного кейсу ...
 • Токарева, Віра Олександрівна (Одеса, 2017)
  У статті розглянуто зрушення, які відбуваються через зміни способів виникнення та розповсюдження інформації через Інтернет. Досліджено, що минулому технології неодноразово ставили виклик способам культурного виробництва, ...
 • Тарасенко, Леонід Леонідович (Одеса, 2017)
  У статті досліджуються проблемні питання щодо правового статусу суб’єктів цифрових правовідносин. Здійснено аналіз чинного законодавства щодо правового регулювання цих відносин. Проаналізовано теоре¬тичні позиції з предмету ...
 • Сафончик, Оксана Іванівна (Одеса, 2017)
  В запропонованій статті надається загальна характеристика застосування шлюбного договору в сфері інформаційних технологій за законодавством України. При цьому наголошується, що шлюбний договір відносно віртуального майна ...
 • Позова, Діна Дмитрівна (Одеса, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню правових аспектів інтеграції автоматизованих механізмів в суспільне життя та заміщення ними людей. Порушується питання про місце роботів, оснащених системою штучного інтелекту, у системі ...
 • Петренко, Володимир Сергійович (Одеса, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню актуального стану та визначенню кола проблем в сфері запровадження інформаційних технологій в судочинстві України, сучасного стану та перспектив запровадження «Електронного суду», довгострокових ...
 • Некіт, Катерина Георгіївна (Одеса, 2017)
  Статтю присвячено дослідженню поняття та складових елементів веб-сайту. Зроблено висновок, що ви-ходячи з чинного визначення поняття веб-сайту, його можна вважати майновим комплексом. Однак основна увага при відчуженні ...
 • Михайлюк, Галина Олегівна (Одеса, 2017)
  У статті досліджуються правові механізми захисту прав інтелектуальної власності на товари / послуги, що рекламуються через мережу Інтернет. Проаналізовано національну судову практику держав-членів ЄС, а також Європейського ...
 • Крилова, Олена Вікторівна (Одеса, 2017)
  У статті досліджуються питання, які пов’язані з запровадженням у сферу надання медичних послуг інформа-ційних технологій, зокрема таких як телемедицина. У зв’язку з цим потребують аналізу та дослідження питання дотримання ...
 • Кривенко, Юлія Василівна (Одеса, 2017)
  В статті визначені питання впливу ІТ відносин на поширення та розвиток волонтерського руху в Україні. Розвиток ІТ відносин дозволяє створювати нові технологічні рішення та інструменти, які спрощують наше життя: яку виконанні ...
 • Кирилюк, Алла Володимирівна (Одеса, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню поняття та ознак інформаційних правопорушень, окресленню основних видів та груп інформаційних правопорушень, за які передбачається кримінальна відповідальність, визначенню загальних рис ...
 • Еннан, Руслан Євгенович (Одеса, 2017)
  В статті визначені та розглянуті особливості формування правових засад використання «хмарних» технологій у мережі Інтернет, а також надана загальна характеристика правового режиму «хмарних» технологій у контексті модернізації ...
 • Деревнин, Владимир Сергеевич (Одеса, 2017)
  У статті розглядаються концептуальні положення товарної біржі, її цивільно-правове становище в рамках законодавства України. Викладено основні, найбільш важливі науково-теоретичні та практич¬ні результати аналізу стану ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна (Одеса, 2017)
  Стаття присвячена аналізу інноваційної технології блокчейн, яка вже активно використовується в багатьох державах і набуває великої популярності в Україні. Завдяки таким перевагам, як: децентралізація, прозорість, неможливість ...
 • Гусєв, Олексій Юрійович (Одеса, 2017)
  У статті досліджується ґенеза визнання електронних документів, створюваних за допомогою електронно-об-числювальних машин, та їх роздруківок допустимими доказами у цивільному судочинстві США. Проілюстровано, як технічні ...
 • Грігор’янц, Галина Ігорівна (Одеса, 2017)
  Стаття присвячена пошуку варіантів вирішення проблеми досягнення компромісу інтересів суспільства з вільного доступу до культурних цінностей та інтересів авторів (правоволодільців) із отримання за це матеріальної та моральної ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds