Порівняльний аналіз формування української політичної еліти на зламних етапах XX століття (кінець 10-х і 90-і роки)Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 23.00.02
    політичні інститути і процеси