Шлюбний договір і ІТ: проблемні питання застосування

Show simple item record

dc.contributor.author Сафончик, Оксана Іванівна
dc.date.accessioned 2022-04-29T20:20:30Z
dc.date.available 2022-04-29T20:20:30Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Сафончик О. І. Шлюбний договір і ІТ: проблемні питання застосування / О. І. Сафончик // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 26. – С. 83-86. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16972
dc.description Сафончик О. І. Шлюбний договір і ІТ: проблемні питання застосування / О. І. Сафончик // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 26. – С. 83-86. en_US
dc.description.abstract В запропонованій статті надається загальна характеристика застосування шлюбного договору в сфері інформаційних технологій за законодавством України. При цьому наголошується, що шлюбний договір відносно віртуального майна (речей, об’єктів інтелектуальної власності або творчості) для врегулювання відносин між подружжям в ІТ сфері, повинен складатися за аналогією складання шлюбного договору відносно реального майна подружжя та їх спільної власності. На теперішній час в Україні, правовідносини подружжя щодо віртуальних ре¬чей, у відмінності до пілотного проекту з приводу реєстрації актів цивільного стану, законодавчо не врегульовано, у зв’язку зчим потребують подальшого дослідження. en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject сім'я en_US
dc.subject сімейні правовідносини en_US
dc.subject шлюб en_US
dc.subject шлюбно-сімейні правовідносини en_US
dc.subject укладення шлюбу en_US
dc.subject шлюбний договір en_US
dc.subject інформаційні технології en_US
dc.subject family en_US
dc.subject family legal relationship en_US
dc.subject marriage en_US
dc.subject marriage-family legal relationship en_US
dc.subject enteringintoa marriage en_US
dc.subject marriage contract en_US
dc.subject information technology en_US
dc.title Шлюбний договір і ІТ: проблемні питання застосування en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record