Суб'єкти правовідносин у цифровому середовищі

Show simple item record

dc.contributor.author Тарасенко, Леонід Леонідович
dc.date.accessioned 2022-04-29T20:28:30Z
dc.date.available 2022-04-29T20:28:30Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Тарасенко Л. Л. Суб'єкти правовідносин у цифровому середовищі / Л. Л. Тарасенко // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 26. – С. 87-92. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16974
dc.description Тарасенко Л. Л. Суб'єкти правовідносин у цифровому середовищі / Л. Л. Тарасенко // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 26. – С. 87-92. en_US
dc.description.abstract У статті досліджуються проблемні питання щодо правового статусу суб’єктів цифрових правовідносин. Здійснено аналіз чинного законодавства щодо правового регулювання цих відносин. Проаналізовано теоре¬тичні позиції з предмету дослідження та договірну практику, яка існує між суб’єктами у цифровому середовищі. Виявлено, що правовідносини у сфері інформаційних технологій виникають між різними учасниками з приводу набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності, права на інформацію та інших прав у цифровому середовищі (зокрема, електронна комерція тощо). Зроблено висновки проте, що кількість суб’єктів правовідносин, які діють у цифровому середовищі, постійно збільшується. Обґрунтовано, що «цифрові» суспільні відносини розвиваються набагато швидше, ніж відповідне правове регулювання, яке нерідко не встигає належно унормувати існуючі відносини. en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject Інтернет en_US
dc.subject договір en_US
dc.subject веб-сайт en_US
dc.subject провайдер en_US
dc.subject автор en_US
dc.subject Internet en_US
dc.subject contract en_US
dc.subject website en_US
dc.subject provider en_US
dc.subject author en_US
dc.title Суб'єкти правовідносин у цифровому середовищі en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record