Інформаційне суспільство та ІТ-сфера: шляхи впорядкування

Show simple item record

dc.contributor.author Харитонов, Євген Олегович
dc.date.accessioned 2022-04-29T20:52:17Z
dc.date.available 2022-04-29T20:52:17Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Харитонов Є. О. Інформаційне суспільство та ІТ-сфера: шляхи впорядкування / Є. О. Харитонов // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 26. – С. 6-10. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16978
dc.description Харитонов Є. О. Інформаційне суспільство та ІТ-сфера: шляхи впорядкування / Є. О. Харитонов // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 26. – С. 6-10. en_US
dc.description.abstract У статті розглядаються проблеми впорядкування відносин у ІТ-сфері у добу інформаційного суспільства та аналізуються можливі шляхи їхнього упорядкування. Доводиться безпідставність досягнення мети впорядку¬вання зазначених відносин лише за рахунок використання «технологічних засобів» і обстоюється необхідність адекватного правового регулювання у цій сфері, що супроводжується формуванням концепту «ІТ-права». en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject інформаційне суспільство en_US
dc.subject інформаційні технології en_US
dc.subject IT- сфера en_US
dc.subject правове регулювання en_US
dc.subject IT-право en_US
dc.subject концепт en_US
dc.subject Blockchain en_US
dc.subject information society en_US
dc.subject information technologies en_US
dc.subject IT sphere en_US
dc.subject legal regulation en_US
dc.subject IT law en_US
dc.subject concept en_US
dc.title Інформаційне суспільство та ІТ-сфера: шляхи впорядкування en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record