Законодавчі новели щодо захисту авторських і суміжних прав у разі їх порушення з використанням мережі Інтернет

Show simple item record

dc.contributor.author Яворська, Олександра Степанівна
dc.date.accessioned 2022-04-29T21:18:50Z
dc.date.available 2022-04-29T21:18:50Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Яворська О. С. Законодавчі новели щодо захисту авторських і суміжних прав у разі їх порушення з використанням мережі Інтернет / О. С. Яворська // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 26. – С. 29-33. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16981
dc.description Яворська О. С. Законодавчі новели щодо захисту авторських і суміжних прав у разі їх порушення з використанням мережі Інтернет / О. С. Яворська // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 26. – С. 29-33. en_US
dc.description.abstract У статті проаналізовані законодавчі новели щодо припинення порушення авторських і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет. Позитивно оцінюючи законодавчі новели, що вносять впорядкованість та визначеність у разі порушення відповідних прав у мережі Інтернет, автор вказує і на певні проблемні моменти. Обгрунтовано недоцільність встановлення закритого переліку об’єктів авторського і (або) суміжних прав, у разі порушення прав на які, застосовуються правила ст. 52-1 Закону України «Про авторське право і суміжні права». На думку автора, звернення із заявою до власника веб-сайту, постачальника послуг хостингу про припинення порушення авторських і (або) суміжних прав виключно за представництвом (посередництвом) адвоката обмежує право відповідного суб’єкта на захист. Такий імперативний припис законодавця є необгрунтований. en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject припинення порушення авторських прав en_US
dc.subject мережа Інтернет en_US
dc.subject власник веб-сайту en_US
dc.subject постачальник послугхостингу en_US
dc.subject termination of copyright infringement en_US
dc.subject Internet en_US
dc.subject website owner en_US
dc.subject hosting provider en_US
dc.title Законодавчі новели щодо захисту авторських і суміжних прав у разі їх порушення з використанням мережі Інтернет en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record