Кафедра цивільного права

Кафедра цивільного права

 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Харитонов, Є. О. (Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020)
 • Давидова, І. В. (Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020)
 • Давидова, І. В. (Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020)
 • Давидова, І. В. (Київ : Видавничий «Гельветика», 2020)
 • Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Цибульская, Ольга Юрьевна; Tsybulska, Olga Yu. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Стаття присвячена вивченню, аналізу проблем, які виникли у зв’язку з епідемією та встановленням карантину, визначення засобів забезпечення дотримання санітарно-епідеміологічних вимог та наслідків їх порушення. Зокрема, ...
 • Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Матийко, Николай Владимирович; Matiiko, Mykola V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Стаття присвячена дослідженню функцій приватного та цивільного права. Шляхом аналізу практики дії норм приватного та цивільного права досліджено напрямки впливу приватного та цивільного права на суспільні відносини. ...
 • Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, В. О.; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Стаття присвячена окремим питанням правового регулювання страхування спортсменів. Встановлено, що: страхування спортсменів від нещасних випадків є одним із різновидів страхування, поряд із страхуванням особистого майна ...
 • Гончаренко, Влада Олександрівна; Гончаренко, В. О.; Гончаренко, Влада Александровна; Honcharenko, Vlada O.; Goncharenko, Vlada (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Статтю присвячено характеристиці емфітевзису за цивільним законодавством України та зарубіжних країн. У роботі досліджено поняття та характерні ознаки емфітевзису, проаналізовані передумови та підстави виникнення й розвитку ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Стаття присвячена аналізу чинного законодавства України щодо ідентифікації особи, зокрема електронного підпису, яка в умовах карантину набуває особливо вагомого значення. Введений постановою Кабінету Міністрів України від ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Непопулярність у суспільстві рішень влади та колізія приватного і публічного інтересів, що у зв’язку із цим виникає, потребують пошуку не лише засобів юридичного примусу, які були б ефективними і водночас виправданими, аби ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  У статті досліджуються проблеми теорії та практики залагодження конфлікту цивільних інтересів в умовах пандемії КОВІД-19. Інтереси є однією з базових категорій цивільного права. Проблема їх конфлікту та залагодження, а ...
 • Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Матийко, Николай Владимирович; Matiiko, Mykola V. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  Стаття присвячена дослідженню приватноправових аспектів особистої таємниці. Шляхом аналізу практики суспільного життя досліджено процеси юридизації сфер суспільства, що стосуються особистої таємниці. З'ясовані закономірності, ...
 • Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Кривенко, Юлия Васильевна; Kryvenko, Iuliia V.; Адаховська, Надія Сергіївна; Адаховська, Н. С.; Адаховская, Надежда Сергеевна; Adakhovska, Nadiia S. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів щодо об’єктів права власності релігійних організацій. Предметом дослідження є питання теорії і практики правового регулювання відносин, що виникають у разі ...
 • Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  Статтю присвячено питанням визначення передумов потенційної юридичної суб’єктивації систем штучного інтелекту. Доведено, що виникли передумови наукового дослідження потенційної юридичної суб’єктивації систем штучного ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Діденко, Лариса Василівна; Діденко, Л. В.; Диденко, Лариса Васильевна; Didenko, Larysa V. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Глиняная, Екатерина Михайловна; Hlyniana, Kateryna M.; Мазуренко, Світлана Вікторівна; Мазуренко, С. В.; Мазуренко, Светлана Викторовна; Mazurenko, Svitlana V.; Mazurenko, Svetlana (IEPDP, 2020)
  The article is devoted to the history of the emergence and formation of the institution of trust property in relation to various legal systems. The purpose of such a historical analysis of ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I.; Колодін, Денис Олексійович; Колодін, Д. О.; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denys O.; Kolodin, Denis; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О. (Quito : Los Hemisferios University, 2020)
  The principles of adjusting the regulation of civil relations in the context of the Covid-19 pandemic are analyzed. The admissibility of restricting human rights in the context of the conflict of private and public interests ...

View more