Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2022. - Вип. 34

Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2022. - Вип. 34

 

Recent Submissions

 • Ясна, І. М.; Yasna, I. M. (Одеса, 2022)
  У статті запропоновано застосувати метафоричну опозицію «легкість-важкість» для характеристики історичних типів суспільств: від традиційних (аграрних та доіндустріальних) до сучасних (індустріальних та постіндустріальних). ...
 • Рогова, Олена Георгіївна; Рогова, О. Г.; Rohova, Olena H.; Рєзніков, С. І.; Рєзніков, Сергій Іванович; Rieznikov, Serhii I. (Одеса, 2022)
  У статті розглянуто актуальну низку проблем повернення до базової школи ціннісно-етичної освіти, яке має відбутись у новому 2022–2023 навчальному році в умовах реформування освіти за концепцією Нової української школи. ...
 • Попович, Яна Максимівна; Попович, Я. М.; Popovych, Yana M.; Popovych, Ya. M.; Smolyakova, L. Yu.; Смолякова, Л. Ю. (Одеса, 2022)
  The article explores the regional specificity of identity orientations in the socio-political dimension in Ukrainian society. It has been proved that in the modern socio- political dimension of Ukrainian society, the ...
 • Бульбенюк, Світлана Степанівна; Бульбенюк, С. С.; Bulbeniuk, Svitlana S. (Одеса, 2022)
  У статті представлений авторський погляд на розуміння природи новітніх автократій крізь призму аналізу низки ключових політологічних концептів:«Електоральна демократія vs електоральна автократія»; «Модернізація vs ...
 • Кудінов, Ігор Олексійович; Kudinov, Ihor O.; Кудінов, І. О.; Kudinov, I. О.; Serheieva, K. М.; Сергеєва, К. М.; Клименко, А. О.; Klymenko, A. О. (Одеса, 2022)
  Features of social and institutional readiness of residents of apartment buildings (condominiums) for reforms of centralized hot water supply in Ukraine are analyzed. The paper represents results of social survey ...
 • Сінельнікова, Марія Василівна; Сінельнікова, М. В.; Sinelnikova, Mariia V. (Одеса, 2022)
  В статті розглядається феномен ресентименту, який колись використав Ніцше для викриття потенційно руйнівних (саморуйнівних) сил всередині людини та культури. Закцентовано, що сьогодні даний феномен перетворився на ...
 • Коперльос, Руслана Юріївна; Koperlos, Ruslana Yu.; Коперльос, Р. Ю. (Одеса, 2022)
  Поява ідеї розгляду нелінійності особистості в сучасному науковому дискурсі зумовлена переходом науки від класичного до некласичного і постнекласичного етапів її розвитку. Парадигмальні зрушення, що вимагають змістовно-смислової ...
 • Мараєва, Уляна Миколаївна‬; Maraieva, Uliana M.; Мараєва, У. М.; Долішняк, В. Ю.; Dolishniak, V. Yu. (Одеса, 2022)
  Історія гуманізму пройшла довгий шлях розвитку від її становлення у стародавньому світі, класичних її ідеалів в епоху Відродження до трансформації основних уявлень щодо призначення людини у сучасному світі. Гуманізм ...
 • Козій, І. В.; Козій, Іван Володимирович; Kozii, Ivan V. (Одеса, 2022)
  У статті аналізуються ключові погляди українського християнського філософа Т. Галущинського крізь призму його відношення до проблеми боротьби стрижневих засад християнства з основоположними постулатами радянської ...
 • Столярова, А. Ю.; Stoliarova, A. Yu. (Одеса, 2022)
  Статтю присвячено визначенню політичної компетентності громадян як однієї із умов демократизації. Акцентовано увагу на тому, що демократизація, окрім іншого, передбачає розширення простору політичної участі ...
 • Дмитрієв, В. В.; Дмитрієв, Вадим Вадимович; Dmytriiev, Vadym V. (Одеса, 2022)
  Статтю присвячено визначенню сутності процесу формування політичної ідентичності в умовах суспільних трансформацій в Україні. Відзначено, що дослідження політичної ідентичності характеризується ...