Правочини як підстави виникнення цивільних правовідносин в інформаційному суспільстві

Show simple item record

dc.contributor.author Давидова, Ірина Віталіївна
dc.date.accessioned 2022-05-06T06:52:13Z
dc.date.available 2022-05-06T06:52:13Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Давидова І. В. Правочини як підстави виникнення цивільних правовідносин в інформаційному суспільстві / І. В. Давидова // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 27. – С. 38-41. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17148
dc.description Давидова І. В. Правочини як підстави виникнення цивільних правовідносин в інформаційному суспільстві / І. В. Давидова // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 27. – С. 38-41. en_US
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню особливостей підстав виникнення правовідносин в інформаційному суспільстві, зокрема, комплексному аналізу категорії правочину як юридичного факту. Проаналізовано системи юридичних фактів цивільного права, що дає змогу встановити їх спільні риси, як загальної категорії, та окремі особливості підстав виникнення, зміни, припинення цивільних правовідносин. Окрема увага приділена аналізу сучасного розуміння категорії «інформаційне суспільство» та місця правочинів в ньому. en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject правочин en_US
dc.subject юридичний факт en_US
dc.subject цивільні правовідносини en_US
dc.subject інформаційне суспільство en_US
dc.subject transaction en_US
dc.subject legal fact en_US
dc.subject civil legal relations en_US
dc.subject informational society en_US
dc.title Правочини як підстави виникнення цивільних правовідносин в інформаційному суспільстві en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record