Кафедра господарського права і процесу

Кафедра господарського права і процесу

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Петруненко, Ярослав Вікторович; Петруненко, Я. В.; Петруненко, Ярослав Викторович; Petrunenko, Yaroslav V.; Petrunenko, Iaroslav V. (Київ : Видавництво Ліра-К, 2019)
  Монографію присвячено концептуальним засадам господарсько-правових засобів забезпечення ефективного використання державних коштів. Здійснено комплексний системний аналіз актуальних теоретико-правових, організаційних, ...
 • Петруненко, Ярослав Вікторович; Петруненко, Я. В.; Петруненко, Ярослав Викторович; Petrunenko, Yaroslav V.; Petrunenko, Iaroslav; Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Podtserkovnyi, Oleg (Baltija Publishing, 2020)
  Complex and contradictory processes of modern social transformations and the need to overcome the crisis in the economy require the appropriate influence of the state and a clear system of ...
 • Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Бойченко, Едуард Гаврилович; Бойченко, Е. Г.; Бойченко, Эдуард Гаврилович; Boichenko, Eduard G.; Будурова, Ганна Миколаївна; Будурова, Г. М.; Будурова, Анна Николаевна; Budurova, Hanna M.; Згама, Антоніна Олександрівна; Згама, А. О.; Згама, Антонина Александровна; Zghama, Antonina O. (Одеса, 2021)
 • Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Зятіна, Діна Володимирівна; Зятіна, Д. В.; Зятина, Дина Владимировна; Ziatina, Dina V.; Бойченко, Едуард Гаврилович; Бойченко, Е. Г.; Бойченко, Эдуард Гаврилович; Boichenko, Eduard H.; Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P. (Одеса : НУ «ОЮА», 2021)
  Навчально-методичні рекомендації покликані забезпечити опанування основних положень дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності». Роль зовнішньоекономічної діяльності в Україні важко переоцінити, адже ...
 • Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V.; Зятіна, Діна Володимирівна; Зятіна, Д. В.; Зятина, Дина Владимировна; Ziatina, Dina V.; Будурова, Ганна Миколаївна; Будурова, Г. М.; Будурова, Анна Николаевна; Budurova, Hanna M. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  Навчально-методичні рекомендації, програма та плани семінарських (практичних) занять покликані забезпечити опанування основних положень дисципліни «Господарське право». Інтенсивний розвиток підприємницької діяльності та ...
 • Гофман, Олександр Рудольфович; Гофман, О. Р.; Гофман, Александр Рудольфович; Hofman, Oleksandr R.; Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A. (Одеса : Юридична література, 2019)
  Програма та плани семінарських (практичних) занять покликані забезпечити опанування основних положень дисципліни «Процедури банкрутства та арбітражного управління» для студентів усіх факультетів та форм навчання. Навчальна ...
 • Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.; Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V.; Гофман, Олександр Рудольфович; Гофман, О. Р.; Гофман, Александр Рудольфович; Hofman, Oleksandr R.; Зятіна, Діна Володимирівна; Зятіна, Д. В.; Зятина, Дина Владимировна; Ziatina, Dina V. (Одеса, 2021)
  Навчально-методичні рекомендації покликані забезпечити опанування основних положень контрактного права, навичок застосування господарського законодавства щодо господарських договорів в повсякденній правозастосовній практиці. ...
 • Марічереда, Валерія Геннадіївна; Марічереда, В. Г.; Маричереда, Валерия Геннадьевна; Marichereda, Valeria G.; Мельник, Світлана Борисівна; Мельник, С. Б.; Мельник, Светлана Борисовна; Melnyk, Svitlana B.; Борщ, Вікторія Ігорівна; Борщ, В. І.; Борщ, Виктория Игоревна; Borshch, Viktoriia I.; Терзі, Олена Олександрівна; Терзі, О. О.; Терзи, Елена Александровна; Terzi, Olena O.; Ляхова, Наталія Олександрівна; Ляхова, Н. О.; Ляхова, Наталия Александровна; Lyakhova, Natalia A. (Aluna Publishing, 2020)
  The aim: The main purpose of this research is to conduct the theoretical and applied study of the legal profile enforcement for state attestation of medical graduates, the relevant legislative system, and its effectiveness; ...
 • Головань, Андрій Ігоревич; Головань, А. І.; Головань, Андрей Игоревич; Golovan, Andrii I.; Грицук, Ігор Валерійович; Грицук, І. В.; Грицук, Игорь Валериевич; Gritsuk, Igor V.; Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.; Шерстюк, Ольга Ігорівна; Шерстюк, О. І.; Шерстюк, Ольга Игоревна; Sherstyuk, Olga I.; Гончарук, Ірина Миколаївна; Гончарук, І. М.; Гончарук, Ирина Николаевна; Honcharuk, Iryna M.; Симоненко, Роман Вікторович; Симоненко, Р. В.; Симоненко, Роман Викторович; Symonenko, Roman V.; Саравас, Вікторія Євгенівна; Саравас, В. Є.; Саравас, Виктория Евгеньевна; Saravas, Viktoriya Ye.; Володарець, Микита Віталійович; Володарець, М. В.; Володарец, Никита Витальевич; Volodarets, Mykyta V.; Агєєв, Максим Сергійович; Агєєв, М. С.; Агеев, Максим Сергеевич; Ahieiev, Maksym S.; Погорлецький, Дмитро Сергійович; Погорлецький, Д. С.; Погорлецкий, Дмитрий Сергеевич; Pohorletskyi, Dmytro S.; Худяков, Ігор Валентинович; Худяков, І. В.; Худяков, Игорь Валентинович; Khudiakov, Igor V. (SAE International, 2020)
  The features of modeling the working process of a turbocharged two stroke marine diesel engine (MDE) in order to reveal the relationship between the engine power and the operation modes of a turbocharger (TC) are discussed ...
 • Гусенко, Анжела Анатоліївна; Гусенко, А. А.; Гусенко, Анжела Анатольевна; Husenko, Anzhela A.; Петруненко, Ярослав Вікторович; Петруненко, Я. В.; Петруненко, Ярослав Викторович; Petrunenko, Yaroslav V.; Petrunenko, Iaroslav V.; Кулініч, Ольга Олексіївна; Кулініч, О. О.; Кулинич, Ольга Алексеевна; Kulinich, Olha O.; Токар, Людмила Вікторівна; Токар, Л. В.; Токарь, Людмила Викторовна; Tokar, Liudmyla V.; Tokar, Liudmila V.; Геращенко, Віта В.; Геращенко В. В.; Геращенко, Вита; Herashchenko, Vita V. (Sciedu Press, 2020)
  Nowadays, the profession of Jurisprudence educator is one of the most relevant and top requested among all specializations; however, in order to become a high-skilled Jurisprudence educator, one should possess ...
 • Петруненко, Ярослав Вікторович; Петруненко, Я. В.; Петруненко, Ярослав Викторович; Petrunenko, Yaroslav V.; Petrunenko, I. (Rushing Water Publishers Ltd., 2020)
  Achieving social justice in the economic sphere is one of the priorities on the path to European integration, building a legal, democratic, and social state. An important role in this process is played by the substantive ...
 • Петруненко, Ярослав Вікторович; Петруненко, Я. В.; Петруненко, Ярослав Викторович; Petrunenko, Yaroslav V.; Petrunenko, Iaroslav V.; Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Podtserkovnyi, Oleg P.; Кулініч, Ольга Олексіївна; Кулініч, О. О.; Кулинич, Ольга Алексеевна; Kulinich, Olha O. (ASERS Publishing, 2020)
  At the present stage of development of economic systems, a multitude of countries around the world are focused on implementing such a regulatory policy of the state that would enable sustainable development and formation ...
 • Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Podtserkovnyi, Oleg; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.; Vozniakovska, Kristina (Universidad de Los Hemisferios, 2020)
  Restrictive measures imposed by governments around the world to counter the Covid-19 pandemic undoubtedly have a negative impact on the economy. One of the instruments of the state, which makes it possible to save entire ...
 • Корнієнко, Максим Вікторович; Корнієнко, М. В.; Корниенко, Максим Викторович; Korniienko, Maksym V.; Петруненко, Ярослав Вікторович; Петруненко, Я. В.; Петруненко, Ярослав Викторович; Petrunenko, Yaroslav V.; Petrunenko, Iaroslav V.; Єна, Ірина Вікторівна; Єна, І. В.; Ена, Ирина Викторовна; Yena, Irina V.; Панкратова, Ксенія Олександрівна; Панкратова, К. О.; Панкратова, Ксения Александровна; Pankratova, Kseniia O.; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A. (IAEME Publication, 2020)
  The basic notions of "corruption" and "corruption offense" and their relationship are considered. Statistical data concerning the Corruption Perceptions Index in 166 countries is analyzed. Its relationship with the development ...
 • Unknown author (Одеса : Фенікс, 2020)
  У збірці містяться матеріали доповідей, присвячених правовим проблемам антимонопольно-конкурентного законодавства, які були опрелюднені на всеукраїнському круглому столі з навчального курсу «Антимонопольне законодавство», ...
 • Мельник, Світлана Борисівна; Мельник, С. Б.; Мельник, Светлана Борисовна; Melnyk, Svitlana B.; Melnik, S. B.; Феофанова, Ірина Максимівна; Феофанова, І. М.; Феофанова, Ирина Максимовна; Feofanova, Iryna M.; Feofanova, I. M. (Харків, 2019)
  Розглянуто спеціальні норми конкурентного європейського та антимонопольно-конкурентного національного законодавства щодо правомірності надання державної допомоги суб’єктам господарювання. Наводяться відомості про ...
 • Примаченко, Іван Федорович; Примаченко, І. Ф.; Примаченко, Иван Федорович; Prymachenko, Ivan F.; Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V.; Феофанова, Ірина Максимівна; Феофанова, І. М.; Феофанова, Ирина Максимовна; Feofanova, Iryna M. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Згама, Антоніна Олександрівна; Згама, А. О.; Згама, Антонина Александровна; Zghama, Antonina O. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Будурова, Ганна Миколаївна; Будурова, Г. М.; Будурова, Анна Николаевна; Budurova, Hanna M. (Одеса : Гельветика, 2020)

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds