Недійсність правочинів як спосіб захисту цивільних прав: деякі проблемні питання

Show simple item record

dc.contributor.author Давидова, Ірина Віталіївна
dc.date.accessioned 2022-05-11T09:03:20Z
dc.date.available 2022-05-11T09:03:20Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Давидова І. В. Недійсність правочинів як спосіб захисту цивільних прав: деякі проблемні питання / І. В. Давидова // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 45-49. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17259
dc.description Давидова І. В. Недійсність правочинів як спосіб захисту цивільних прав: деякі проблемні питання / І. В. Давидова // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 45-49. en_US
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню категорії недійсності правочину, розгляду деяких проблем, які виникають в теорії при визнанні правочину недійсним як способу захисту цивільних прав та інтересів. Проаналізована значна кількість літературних джерел в хронології, які дають можливість зробити висновок про те, що визнання правочину недійсним є одним з найважливіших приватно­правових способів захисту цивільних прав; інститут недійсності правочинів розглядається як структурний елемент охоронної системи і в цілому має своєю метою припинення поведінки, що відхиляється від правових норм. en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject цивільні правовідносини en_US
dc.subject правочин en_US
dc.subject моральні засади суспільства en_US
dc.subject недійсність en_US
dc.subject захист цивільних прав en_US
dc.subject civil legal relations en_US
dc.subject legitimacy en_US
dc.subject moral principles of society en_US
dc.subject invalidity of treaties en_US
dc.subject civil rights protection en_US
dc.title Недійсність правочинів як спосіб захисту цивільних прав: деякі проблемні питання en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record