Кафедра цивільного процесу

Кафедра цивільного процесу

 

Коллекции данного раздела

Последние добавления

 • Кивалов, Сергей Васильевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Картузова, Ирина Алексеевна; Анищук, Нина Владимировна; Остапенко, Тимур Александрович; Шевчук-Белая, Яна Валерьевна; Ефремова, Наталья Владимировна; Долматов, Иван Владимирович; Горяга, Оксана Викторовна; Аракелян, Минас Рамзесович; Попсуенко, Людмила Александровна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Дудченко, Валентина Витальевна; Завальнюк, Владимир Васильевич; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Харитонов, Евгений Олегович; Некит, Екатерина Георгиевна; Суха, Юлия Сергеевна; Мирошниченко, Наталья Анатольевна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Чанышева, Галия Инсафовна; Барский, Вадим Рудольфович; Голубева, Нелли Юрьевна; Подцерковный, Олег Петрович; Аленин, Юрий Павлович; Волошина, Владлена Константиновна; Латковская, Тамара Анатольевна; Черемнова, Антонина Ивановна; Степская, Елена Владимировна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Гавриш, Наталья Степановна; Каракаш, Илья Иванович; Богуцкий, Павел Петрович; Харитонова, Елена Ивановна; Позова, Дина Дмитриевна; Крестовская, Наталья Николаевна; Вишняков, Александр Константинович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Кормич, Борис Анатольевич; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Пережняк, Борис Аркадьевич; Бальций, Юрий Юрьевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Стрельцов, Евгений Львович; Долежан, Валентин Владимирович; Бакаянова, Нана Мезеновна; Полянский, Юрий Евгеньевич; Свида, Алексей Георгиевич (Одеса : Юридична література, 2016)
  В книге, написанной коллективом авторов, работающих в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являющемся продолжателем традиций одесской школы права, раскрываются особенности правовой системы Украины, ...
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubeva, Nelli Yu. (2016)
  Стаття присвячена дослідженню змісту факультативних зобов’язань та доцільності їх застосування у цивільних відносинах. Зроблено висновок про неефективне застосування факультативних зобов’язань у цивільному ...
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubeva, Nellie Yu. (2015)
  В статті досліджуються ознаки зобов’язання як цивільного правовідношення та проводиться їх порівняння із речовими правовідносинами. Обґрунтовується необхідність поділу майнових прав на речові, виключні й зобов’язальні. ...
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubieva, Nelli Yu. (2017)
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubeva, Nelli Yu. (2015)
  Стаття присвячена визначеннюпоняття альтернативних зобов’язань за цивільним законодавством України, виявленню їх основних характерних риста шляхи удосконалення їх правового регулювання.На підставі аналізу практики ...
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubieva, Nelli Yu. (2014)
  Стаття присвячена дослідженню значення загальної теорії (вчення) про зобов’язання для подальшого вдосконалення цивільного законодавства та методологічні засади побудови загальної концепції про зобов’язання. Зроблено висновок, ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Голубєва, Неллі Юріївна; Андронов, Ігор Володимирович; Апалькова, Інна Сергіївна; Бут, Ілля Олександрович; Волкова, Наталія Василівна; Головко, Катерина Володимирівна; Гонгало, Регіна Францівна; Журило, Сергій Сергійович; Притуляк, Валерій Миколайович; Стоянова, Тетяна Анатоліївна; Цал-Цалко, Юлія Юліївна; Чванкин, Сергей Анатольевич; Черемнов, Дмитро Вікторович; Яніцька, Інна Анатоліївна; Голубцова, Олена Олександрівна; Соломахіна, Олена Миколаївна; Іліопол, Інна Михайлівна; Кивалов, Сергей Васильевич; Голубева, Нелли Юрьевна; Андронов, Игорь Владимирович; Апалькова, Инна Сергеевна; Бут, Илья Александрович; Волкова, Наталья Васильевна; Головко, Екатерина Владимировна; Гонгало, Регина Францевна; Журило, Сергей Сергеевич; Притуляк, Валерий Николаевич; Стоянова, Татьяна Анатольевна; Цал-Цалко, Юлия Юльевна; Чванкин, Сергей Анатольевич; Черемнов, Дмитрий Викторович; Яницкая, Инна Анатольевна; Голубцова, Елена Александровна; Соломахина, Елена Николаевна; Илиопол, Инна Михайловна; Kivalov, Sergey V.; Golubeva, Nelli Yu.; Andronov, Igor V.; ApaIkova, Inna S.; Boot, Ilya O.; Volkova, Natalya V.; Golovko, Ekaterina V.; Gongalo, Regina F.; Pritulyak, Valeriy M.; Stoyanova, Tatyana A.; Tsal-Tsalko, Julia Ju.; Chwankin, Sergey A.; Cheremnov, Dmitriy V.; Yanitskaya, Inna A.; Golubtsova, Elena E.; Solomakhina, Elena N.; Iliopol, Inna M. (2017)
  Монографія містить дослідження найбільш цікавих інститутів цивіль­ ного процесуального права, які актуалізуються у світлі судової реформи: вплив реформи судоустрою на цивільне судочинство, принципи ...
 • Голубєва, Н. Ю.; Голубева, Н. Ю.; Golubeva, N. (Одеса : Фенікс, 2013)
 • Харитонов, Є. О.; Харитонов, Е. О.; Kharytonov, E. O.; Некіт, К. Г.; Некит, Е. Г.; Nekit, E. G.; Харитонова, О. І.; Харитонова, Е. І.; Kharytonova, O. I.; Голубева, Н. Ю.; Голубєва, Н. Ю.; Golubeva, N. Yu.; Гринько, С. Д.; Гринько, С. Д.; Grinko, S. D.; Ульянова, Г. О.; Ульянова, Г. А.; Ul'janova, G. O.; Резніченко, С. В.; Резниченко, С. В.; Reznichenko, S. V.; Акіменко, Ю. Ю.; Акименко, Ю. Ю.; Akimenko, Yu. Yu.; Булеца, С. Б.; Булеца, С. Б.; Buletsa, S. B.; Давидова, I. В.; Давыдова, И. В.; Davydova, I. V.; Дрішлюк, А. І.; Дришлюк, А. И.; Drishlyuk, A. I.; Орзіх, Ю. Г.; Орзих, Ю. Г.; Orzich, Yu. G.; Сафончик, О. І.; Сафончик, О. И.; Safonchik, O. I.; Фомічова, Н. В.; Фомичева, Н. В.; Fomichova, N. V.; Халабуденко, О. А.; Халабуденко, О. А.; Khalabudenko, O. A.; Ха­ритонова, Т. Є.; Харитонова, Т. Е.; Kharytonova, T. Ye.; Цибульська, О. Ю.; Цибульская, О. Ю.; Tsybulska, O. Yu.; Суха, Ю. С.; Суха, Ю. С.; Sukha, Yu. S.; Григорьянц, Г. I.; Григорянц, Г. И.; Grigoryants, G. I.; Фасій, Б. В.; Фасий, Б. В.; Fasiy, B. V.; Спасова, К. I.; Спасова, Е. И.; Spasova, K. I. (2017)
 • Голубєва, Н. Ю.; Голубева, Н. Ю.; Golubeva, N. Yu. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  Статтю присвячено аналізу зобов'язань щодо відшкодування шкоди з позиції практич­ного застосування ст. 1166 Цивільного кодексу України, яка визначає загальні підстави відповідальності за завдану ...
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubeva, Nelli Yu. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubeva, Nelli Yu. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Голубєва, Н. Ю.; Голубева, Н. Ю.; Golubeva, N. Yu. (2015)
 • Голубева, Нелли Юрьевна; Голубєва, Неллі Юріївна; Golubeva, Nelli (Одеса : Юридична література, 2016)
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubeva, Nelli Yu. (Одеса : Юридична література, 2016)
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubeva, Nelli (2013)
  The article investigates the basic requirements to the object of obligations (actions of the debtor) for existing of obligations. It is concluded that the object of the obligation must have the following properties: 1) ...
 • Голубєва, Н. Ю.; Голубева, Н. Ю.; Golubeva, N. (Одеса : Юрид. л-ра, 2012)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу на відміну від загальних норм про договір купівлі-продажу на сучасному етапі розвитку ...
 • Голубєва, Н. Ю.; Голубева, Н. Ю.; Golubeva, N. Yu. (Одеса : Юрид. л-ра, 2005)
 • Голубева, Нелли Юрьевна (Одеса : Фенікс, 2015-11-27)
  Проблема злоупотребления гражданскими процессуальными правами не нова и не утрачивает своей актуальности, поскольку злоупотребление своими правами в гражданском процессе имеет очевидные выгоды для злоупотребляющего и мало ...
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubeva, Nelli (2015)

View more

Поиск по сайтуРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Discover

Потоки RSS