Біла-Тіунова Любов Романівна

Біла-Тіунова Любов Романівна

 

Recent Submissions

 • Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Sergiy V.; Кивалов, Сергей Васильевич; Ківалов, С. В.; Kivalov, Sergey; Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Bila-Tiunova, Liubov (San Jose : Horizon Research Publishing, 2020)
  In order to implement new national curriculums in the field of higher education in Ukraine, it is necessary to use the open educational forms as one of the sustainable development conditions. Therefore, the authors ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Назарчук, Анастасія Валеріївна; Назарчук, Анастасия Валериевна; Nazarchuk, Anastasiia V (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна (Одеса, 2020)
  Посібник «Державна служба України» присвячено характеристиці державної служби через призму її галузевої приналежності з урахуванням як теоретико-методологічних напрацювань у цій сфері, так і сучасного стану законодавства ...
 • Біла, Любов Романівна (Одеса, 1995)
  Дисертація на отримання наукового ступеня кандидата юридичних наук по спеціальності 12.00.07 – теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право. Юридичний інститут Одеського державного університету ім.. ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Lyubov (Одеса : Фенікс, 2019)
  Підготовлено відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів кваліфікації доктор філософії в галузі права в Національному університеті «Одеська юридична академія» в галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Lyubov (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів кваліфікації доктор філософії в галузі права в Національному університеті «Одеська юридична академія» в галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 «Право»
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Serhii V.; Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Даниленко, Юлія Сергіївна; Даниленко, Юлия Сергеевна; Danylenko, Yuliia S. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Lyubov; Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Ludmila М.; Даниленко, Юлія Сергіївна; Даниленко, Юлия Сергеевна; Danylenko, Yuliia S.; Васильківська, Вікторія Владиславівна; Васильковская, Виктория Владиславовна; Vasylkivska, Viktoriia V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Ківалов, Сергій Васильович; Біла-Тіунова, Любов Романівна; Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Хамходера, Олег Петрович; Хамходера, Олег Петрович; Khamkhodera, Oleh P. (2017)
 • Кивалов, Сергей Васильевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Картузова, Ирина Алексеевна; Анищук, Нина Владимировна; Остапенко, Тимур Александрович; Шевчук-Белая, Яна Валерьевна; Ефремова, Наталья Владимировна; Долматов, Иван Владимирович; Горяга, Оксана Викторовна; Аракелян, Минас Рамзесович; Попсуенко, Людмила Александровна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Дудченко, Валентина Витальевна; Завальнюк, Владимир Васильевич; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Харитонов, Евгений Олегович; Некит, Екатерина Георгиевна; Суха, Юлия Сергеевна; Мирошниченко, Наталья Анатольевна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Чанышева, Галия Инсафовна; Барский, Вадим Рудольфович; Голубева, Нелли Юрьевна; Подцерковный, Олег Петрович; Аленин, Юрий Павлович; Волошина, Владлена Константиновна; Латковская, Тамара Анатольевна; Черемнова, Антонина Ивановна; Степская, Елена Владимировна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Гавриш, Наталья Степановна; Каракаш, Илья Иванович; Богуцкий, Павел Петрович; Харитонова, Елена Ивановна; Позова, Дина Дмитриевна; Крестовская, Наталья Николаевна; Вишняков, Александр Константинович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Кормич, Борис Анатольевич; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Пережняк, Борис Аркадьевич; Бальций, Юрий Юрьевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Стрельцов, Евгений Львович; Долежан, Валентин Владимирович; Бакаянова, Нана Мезеновна; Полянский, Юрий Евгеньевич; Свида, Алексей Георгиевич (Одеса : Юридична література, 2016)
  В книге, написанной коллективом авторов, работающих в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являющемся продолжателем традиций одесской школы права, раскрываются особенности правовой системы Украины, ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Lyubov R. (Одеса : Фенікс, 2013)
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Lyubov R. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Ljubov' (2012)
  The article is devoted to the research of a service career of state servant, as a administrative-legal category. Special attention is devoted to the definition of the essence of the term “career» in such ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Lyubov (2011)
  In the process of the bodies of executive power reformation a special body of the state service of Ukraine management was changed a lot, it was a Head Department of state service of Ukraine, on the basis of which there ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Ljubov' (2009)
  З'ясування сутності публічної служби можливим тільки за умови дослідження особливостей тих видів діяльності, які в сукупності й становлять її як єдине публічно- правове явище. Публічна служба комплексним правовим інститутом, ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Ljubov' (2014)
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tlunova, Lyubov R. (2012)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет «Одеська юридична ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R. (2009)
  The article is devoted to the theoretical aspect of the state service in Ukraine through the prism of aims, functions and principles. Main functions and principles of the state service governing are selected and characterized.

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds