Біла-Тіунова Любов Романівна

Біла-Тіунова Любов Романівна

 

Recent Submissions

 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Bila-Tiunova, L. R.; Негара, Родіон Віталійович; Негара, Р. В.; Негара, Родион Витальевич; Nehara, Rodion V.; Nehara, R. V. (Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020)
  The article is devoted to the study of ways to replace state service positions in quarantine, established to combat COVID-19. Attention is drawn to the impossibility of full-fledged replacement of state service positions ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Кубаєнко, Андрій Володимирович; Кубаєнко, А. В. (Одеса : НУ «ОЮА», 2021)
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R. (Одеса : НУ «ОЮА», 2021)
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Білоус-Осінь, Т. І.; Билоус-Осень, Татьяна Игоревна; Bilous-Osin, Tetiana I.; Козачук, Діана Анатоліївна; Козачук, Д. А.; Козачук, Диана Анатольевна; Kozachuk, Diana A.; Васильківська, Вікторія Владиславівна; Васильківська, В. В.; Васильковская, Виктория Владиславовна; Vasylkivska, Viktoriia V. (Maya Global Education Society, 2019)
  Purpose: Determination of possible ways to increase the effectiveness of interaction between civil society institutions and public administration subjects in Ukraine through the use of international experience; determination ...
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R. (Baltija Publishing, 2019)
  The presented work is an attempt to compare the quality of governance in non-EU states in the Western Balkans and Eastern Europe with which the EU Association Agreements have been concluded, and Ukraine, ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Неугодніков, Андрій Олександрович; Неугодніков, А. О.; Неугодников, Андрей Александрович; Neuhodnikov, Andrii O.; Neugodnikov, Andrey; Даниленко, Юлія Сергіївна; Даниленко, Ю. С.; Даниленко, Юлия Сергеевна; Danylenko, Yuliia S. (Eurasian Exercise and Sport Science Association, 2019)
  The purpose of this article is to establish the level of efficiency rise ways of public administration implementation in the sphere of healthcare in Ukraine on the basis of the international experience use; to define a ...
 • Хамходера, Олег Петрович; Хамходера, О. П.; Хамходера, Олег Петрович; Khamkhodera, Oleh P.; Біла-Тіунова, Л. Р.; Біла-Тіунова, Любов Романівна; Bila-Tiunova, Liubov R. (2017)
  Статтю присвячено висвітленню змістовних та формальних рис поняття «викладацька діяльність» у контексті антикорупційного законодавства України. Обґрунтовано позицію щодо недопустимості ототожнення понять «викладацька ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Bila-Tiunova, Liubov (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Sergiy V.; Кивалов, Сергей Васильевич; Ківалов, С. В.; Kivalov, Sergey; Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Bila-Tiunova, Liubov (San Jose : Horizon Research Publishing, 2020)
  In order to implement new national curriculums in the field of higher education in Ukraine, it is necessary to use the open educational forms as one of the sustainable development conditions. Therefore, the authors ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Назарчук, Анастасія Валеріївна; Назарчук, Анастасия Валериевна; Nazarchuk, Anastasiia V (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна (Одеса, 2020)
  Посібник «Державна служба України» присвячено характеристиці державної служби через призму її галузевої приналежності з урахуванням як теоретико-методологічних напрацювань у цій сфері, так і сучасного стану законодавства ...
 • Біла, Любов Романівна (Одеса, 1995)
  Дисертація на отримання наукового ступеня кандидата юридичних наук по спеціальності 12.00.07 – теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право. Юридичний інститут Одеського державного університету ім.. ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Lyubov (Одеса : Фенікс, 2019)
  Підготовлено відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів кваліфікації доктор філософії в галузі права в Національному університеті «Одеська юридична академія» в галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Lyubov (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів кваліфікації доктор філософії в галузі права в Національному університеті «Одеська юридична академія» в галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 «Право»
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Serhii V.; Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Даниленко, Юлія Сергіївна; Даниленко, Юлия Сергеевна; Danylenko, Yuliia S. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Lyubov; Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Ludmila М.; Даниленко, Юлія Сергіївна; Даниленко, Юлия Сергеевна; Danylenko, Yuliia S.; Васильківська, Вікторія Владиславівна; Васильковская, Виктория Владиславовна; Vasylkivska, Viktoriia V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Ківалов, Сергій Васильович; Біла-Тіунова, Любов Романівна; Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Білокур, Євгенія Ігорівна; Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Бондаренко, Катерина Вікторівна; Васильківська, Вікторія Владиславівна; Даниленко, Юлія Сергіївна; Закаленко, Олена Василівна; Калімбет, Андрій Леонідович; Корнута, Людмила Михайлівна; Лавренова, Ольга Ігорівна; Михайлов, Олександр Миколайович; Неугодніков, Андрій Олександрович; Осадчий, Анатолій Юрійович; Тодощак, Олег Володимирович; Хамходера, Олег Петрович (Одеса : Фенікс, 2018)
  Практикум призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліни «Адміністративне право України», «Адміністративне процесуальне право України», «Державна служба України».

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds