Біла-Тіунова Любов Романівна

Біла-Тіунова Любов Романівна

 

Recent Submissions

 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Bila-Tiunova, Liubov R.; Bila-Tiunova, L. R.; Khamkhodera, Oleh P.; Хамходера, О. П.; Хмародера, Олег Петрович; Khamkhodera, Oleh P.; Khamkhodera, Oleg (Національний університет "Одеська юридична академія"; Юридика, 2023)
  Визначення поняття «інша оплачувана діяльність» як будь-якої діяльності, за яку особа отримує заробітну плату, окрім визначеного законодавством переліку видів діяльності, якими особі можна займа- тися, зумовлює необхідність ...
 • Національний університет «Одеська юридична академія» (Одеса : Фенікс, 2023)
  Підручник підготовлено колективом авторів з урахуванням сучасної української та зарубіжної концепції адміністративного права. Особлива увага приділена питанням публічного адміністрування через призму людиноцентристської ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Кубаєнко, Андрій Володимирович (Одеса : Фенікс, 2023)
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Кубаєнко, Андрій Володимирович; Стрельников, Андрій Вікторович (Одеса : Фенікс, 2023)
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги аспірантам, які вивчають дисципліни «Публічна служба в Україні» і «Децентралізація публічної влади». Він може бути використаний також під час вивчення відповідної ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Bila-Tiunova, Liubov R.; Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Білоус-Осінь, Т. І.; Bilous-Osin, Tetiana I.; Тодощак, Олег Володимирович; Тодощак, О. В.; Todoshchak, Oleh V. (Одеса : Фенікс, 2023)
 • Біла-Тіунова, Л. Р.; Даниленко, Ю. С.; Негара, Р. В. (Одеса : Фенікс, 2022)
  Навчально­методичний посібник «Службове право України» призначе­ но для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліни «Публічна служба в Україні», «Службове право України», «Поліцейське право Украї­ ни». ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R. (ВД "Гельветика", 2019)
 • Ківалов, Сергій Васильович; Біла-Тіунова, Любов Романівна; Латковська, Тамара Анатоліївна; Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Осадчий, Анатолій Юрійович; Тодощак, Олег Володимирович; Козачук, Діана Анатоліївна; Фролова, Євгенія Ігорівна; Стрельников, Андрій Вікторович; Савчук, Роман Миколайович; Сандул, Яна Миколаївна; Гнатовська, Альона Ільдусівна; Кубаєнко, Андрій Володимирович; Біла-Тюріна, Юлія Зиновіївна; Маслова, Яна Іванівна; Даниленко, Юлія Сергіївна; Корнута, Людмила Михайлівна; Негара, Родіон Віталійович; Койчева, Ольга Семенівна; Сідор, Михайло Іванович; Латковський, Павло Павлович (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
  У монографії на підставі аналізу положень адміністративного, службового та фінансового законодавства здійснено комплексний розгляд питань цифрової трансформації суспільних відносин за обраним напрямом з урахуванням ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Стець, Олег Миколайович; Стец, Олег Николаевич; Stets Oleg N. (Одеса : Фенікс, 2022)
  Підручник «Службове право України» є одним із перших підручників в Україні, в якому охарактеризовано суспільні відносини державної служби у контексті їхньої галузевої приналежності. Його становлять Загальна та Особлива ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Bila-Tiunova, L. R.; Негара, Родіон Віталійович; Негара, Р. В.; Негара, Родион Витальевич; Nehara, Rodion V.; Nehara, R. V. (Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020)
  The article is devoted to the study of ways to replace state service positions in quarantine, established to combat COVID-19. Attention is drawn to the impossibility of full-fledged replacement of state service positions ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Кубаєнко, Андрій Володимирович; Кубаєнко, А. В. (Одеса : НУ «ОЮА», 2021)
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R. (Одеса : НУ «ОЮА», 2021)
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Білоус-Осінь, Т. І.; Билоус-Осень, Татьяна Игоревна; Bilous-Osin, Tetiana I.; Козачук, Діана Анатоліївна; Козачук, Д. А.; Козачук, Диана Анатольевна; Kozachuk, Diana A.; Васильківська, Вікторія Владиславівна; Васильківська, В. В.; Васильковская, Виктория Владиславовна; Vasylkivska, Viktoriia V. (Maya Global Education Society, 2019)
  Purpose: Determination of possible ways to increase the effectiveness of interaction between civil society institutions and public administration subjects in Ukraine through the use of international experience; determination ...
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R. (Baltija Publishing, 2019)
  The presented work is an attempt to compare the quality of governance in non-EU states in the Western Balkans and Eastern Europe with which the EU Association Agreements have been concluded, and Ukraine, ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Неугодніков, Андрій Олександрович; Неугодніков, А. О.; Неугодников, Андрей Александрович; Neuhodnikov, Andrii O.; Neugodnikov, Andrey; Даниленко, Юлія Сергіївна; Даниленко, Ю. С.; Даниленко, Юлия Сергеевна; Danylenko, Yuliia S. (Eurasian Exercise and Sport Science Association, 2019)
  The purpose of this article is to establish the level of efficiency rise ways of public administration implementation in the sphere of healthcare in Ukraine on the basis of the international experience use; to define a ...
 • Хамходера, Олег Петрович; Хамходера, О. П.; Хамходера, Олег Петрович; Khamkhodera, Oleh P.; Біла-Тіунова, Л. Р.; Біла-Тіунова, Любов Романівна; Bila-Tiunova, Liubov R. (2017)
  Статтю присвячено висвітленню змістовних та формальних рис поняття «викладацька діяльність» у контексті антикорупційного законодавства України. Обґрунтовано позицію щодо недопустимості ототожнення понять «викладацька ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Bila-Tiunova, Liubov (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Sergiy V.; Кивалов, Сергей Васильевич; Ківалов, С. В.; Kivalov, Sergey; Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Bila-Tiunova, Liubov (San Jose : Horizon Research Publishing, 2020)
  In order to implement new national curriculums in the field of higher education in Ukraine, it is necessary to use the open educational forms as one of the sustainable development conditions. Therefore, the authors ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Назарчук, Анастасія Валеріївна; Назарчук, Анастасия Валериевна; Nazarchuk, Anastasiia V (Одеса : Гельветика, 2020)

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds