Кормич Борис Анатолійович

Кормич Борис Анатолійович

 

Недавние добавления

 • Кивалов, Сергей Васильевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Картузова, Ирина Алексеевна; Анищук, Нина Владимировна; Остапенко, Тимур Александрович; Шевчук-Белая, Яна Валерьевна; Ефремова, Наталья Владимировна; Долматов, Иван Владимирович; Горяга, Оксана Викторовна; Аракелян, Минас Рамзесович; Попсуенко, Людмила Александровна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Дудченко, Валентина Витальевна; Завальнюк, Владимир Васильевич; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Харитонов, Евгений Олегович; Некит, Екатерина Георгиевна; Суха, Юлия Сергеевна; Мирошниченко, Наталья Анатольевна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Чанышева, Галия Инсафовна; Барский, Вадим Рудольфович; Голубева, Нелли Юрьевна; Подцерковный, Олег Петрович; Аленин, Юрий Павлович; Волошина, Владлена Константиновна; Латковская, Тамара Анатольевна; Черемнова, Антонина Ивановна; Степская, Елена Владимировна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Гавриш, Наталья Степановна; Каракаш, Илья Иванович; Богуцкий, Павел Петрович; Харитонова, Елена Ивановна; Позова, Дина Дмитриевна; Крестовская, Наталья Николаевна; Вишняков, Александр Константинович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Кормич, Борис Анатольевич; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Пережняк, Борис Аркадьевич; Бальций, Юрий Юрьевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Стрельцов, Евгений Львович; Долежан, Валентин Владимирович; Бакаянова, Нана Мезеновна; Полянский, Юрий Евгеньевич; Свида, Алексей Георгиевич (Одеса : Юридична література, 2016)
  В книге, написанной коллективом авторов, работающих в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являющемся продолжателем традиций одесской школы права, раскрываются особенности правовой системы Украины, ...
 • Кормич, Б. А.; Кормич, Борис Анатолійович; Кормич, Борис Анатольевич; Kormych, Borys A. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  В даній статті аналізуються окремі елементи концепції глобального адміністративного права щодо шляхів та способів його впливу на національні законодавства. Розглядаються причини глобалізації норм адміністративного права ...
 • Кормич Борис Анатолійович; Кормич Борис Анатольевич; Kormich Boris A.; Біленець, Дарія Анатоліївна; Биленец, Дарья Анатольевна; Bilenets, Daria A. (2017)
  Монографія розкриває дослідження особливостей встановлення та реалізації правового режиму зони митного контролю. Охарактеризовано структуру та основні елементи адміністративно-правового забезпечення ...
 • Кормич Борис Анатолійович; Кормич Борис Анатольевич; Kormich Boris A. (2011)
  В підручнику аналізуються базові принципи та положення інформаційного права, його основні інститути, розглядається правове регулювання основних видів інформаційних відносин та інформаційної діяльності. Рекомендовано ...
 • Кормич Борис Анатолійович; Кормич Борис Анатольевич; Kormich Boris A. (2000)
  Представлена робота є першим комплексним дослідженням державно-правової природи митної політики, її сутності та змісту. Автор визначає її роль у процесі виконання державою відповідних функцій, ...
 • Кормич, Борис Анатолійович; Кормич, Борис Анатольевич; Kormych, Borys A. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Кормич, Б. А.; Кормич, Б. А.; Kormich, B. A. (2013)
 • Кормич, Борис Анатолійович; Кормич, Борис Анатольевич; Kormych, Boris A. (Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016)
  В статті розглядається історія та періодизація формування класичних форм митної політики. Характеризуються такі форми митної політики, як меркантилізм, протекціонізм та вільна торгівля. Здійснюється аналіз ...
 • Кормич, Борис Анатолійович; Кормич, Борис Анатольевич; Kormich, Boris (2016)
  У статті розглядаються особливості розвитку митної справи в Європі. Визначаються такі періоди, як митна справа часів Античності, митна справа Середньовіччя та митна справа Нового часу. Аналізуються ознаки, властиві кожному ...
 • Кормич, борис Анатолійович; Кормич, Борис Анатольевич; Kormich, В. (2013)
  The present article provides the review of the main stages of the most favored nation clause development, changes of MFN functions and aims in the context of transformation of state policies in the field of customs regulation. ...
 • Кормич, Борис Анатолійович; Кормич, Борис Анатольевич; Kormych, Boris A. (2000)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. - Одеська національна юридична академія, ...
 • Кормич, Борис Анатолійович; Кормич, Борис Анатольевич; Kormich, B. (2012)
  The present article provides the analyses of modern approaches to the peculiarities of the international customs relations and the legal statuses of the subjects of international customs law. Besides the major factors ...
 • Кормич, Борис Анатолійович; Кормич, Борис Анатольевич; Kormich, Boris A. (Одеса : Фенікс, 2014)
  В даній статті аналізуються основні принципи реформування законодавства в галузі телебачення і радіомовлення з метою встановлення механізмів захисту інформаційної безпеки України від загроз систематичного деструктивного ...
 • Кормич, Б.А.; Кормич, Б.А; Kormich, B (2012)
  The present article provides the analyses of the modern Ukrainian legisla- tion to determine the essence of the term «information». The classifi cation and principles of typology of information are also characterized. ...
 • Кормич, Борис Анатольович; Кормич, Борис Анатольевич; Kormich, Boris A. (2011)
  The article presents the analyses of the main contemporary models of the na- tional and international security. The national security systems are reviewed with respect to the granting the human rights and providing the ...
 • Кормич, Борис Анатолійович; Кормич, Борис Анатольевич; Kormich, B. (2011)
  The article provides the analyses of the forms and types of the threats in the informational sphere. The main aspects of the international and national level of legal regulation of the informational security are also reviewed.
 • Кормич, Борис Анатолійович (2010)
  В статье анализируются ключевые принципы, установленные в рамках правового института защиты информации. Характеризуется сущность и основные направления государственного регулирования в данной сфере.
 • Кормич, Борис Анатолійович (2009)
  В данной статье рассматривается влияние процессов, связанных с формированием информационного общества, на функционирование современного государства и основные механизмы воздействия государства на информационные ...

Поиск в DSpaceРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Просмотр

Потоки RSS