Кафедра адміністративного і фінансового права

Кафедра адміністративного і фінансового права

 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Панфілов, О. Є.; Панфілов, Олег Євгенович; Panfilov, Oleh Y. (Національний університет "Одеська юридична академія"; Видавництво "Юридика", 2023)
  Закон № 2142-IX від 24 березня 2022 року передбачив, що у разі неможливості виконання платником податків податкових зобов’я- зань у зв’язку з воєнними діями або введенням воєнного стану, такий платник податків повинен ...
 • Ківалов, С. В.; Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Serhii; Kivalov, Sergiy V.; Kivalov, S. V.; Головкін, Б. М.; Holovkin, Bohdan M.; Головкін, Богдан Миколайович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Tulyakov, V. A.; Tuliakov, Viacheslav O.; Мельничук, Т. В.; Мельничук, Тетяна Володимирівна; Melnychuk, Tetiana V.; Melnychuk, Tetiana V.; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Arkusha, Larysa I.; Маркін, В. І.; Markin, Viktor; Крикливець, Д. Є.; Крикливець, Дмитро Євгенович; Kryklyvets, D. (Національний університет "Одеська юридична академія", 2023)
  Цей підручник присвячений комплексному дослідженню зв'язку між організованою злочинністю, економічними зловживаннями та порушенням прав людини в сучасних умовах. Він заглиблюється в заплутану павутину організованої злочинності ...
 • Сандул, Яна Миколаївна; Сандул, Я. М.; Sandul, Yana M. (Національний університет "Одеська юридична академія"; Видавництво "Юридика", 2023)
  Цифровізація в Україні продовжує формувати новий тип держави та становлення правової системи із чітким орієнтиром на задоволення потреб суспільства, реалізуючи заходи практичного впровадження, інтеграції та освоєння нових ...
 • Негара, Родіон Віталійович; Негара, Р. В.; Negara, Rodion V.; Negara, Rodion V.; Даниленко-Негара, Юлія Сергіївна; Даниленко-Негара, Ю. С.; Даниленко-Негара, Ю. С.; Danylenko, Yuliia S. (Національний університет "Одеська юридична академія"; Видавництво "Юридика", 2023)
  Адміністративне оскарження є основним позасудовим способом захисту публічних прав, свобод та законних інтересів приватних осіб, значущість та ефективність якого невиправдано недооцінюється у вітчизняній правозастосовній ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Ківалов, С. В.; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Serhii V. (Universidad de la Amazonia, 2023)
  The article examines the model of public administration in the field of national security that meets the requirements of martial law. The purpose of the study is to determine the format of the existing public administration ...
 • Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Білоус-Осінь, Т. І.; Bilous-Osin, Tetiana I. (Національний університет "Одеська юридична академія"; Видавництво "Юридика", 2023)
  Зазначено, що суб’єкти владних повноважень застосовують якісно відмінні способи впливу на сферу наукової діяльності. В цілому, це пов’язується з процесами євроінтеграції, глобалізації, цифровізаціїї та пошуку національно ...
 • Сідор, Михайло Іванович; Сідор, М. І.; Sidor, Mykhailo I. (Національний університет "Одеська юридична академія"; Видавництво "Юридика", 2023)
  Системи фінансового моніторингу розвинених країн функціонують ефективно і в певній мірі можуть бути запровадженні в Україні. Із метою підвищення ефективності національної системи фінансо- вого моніторингу доцільно враховувати ...
 • Закаленко, Олена Василівна; Закаленко, О. В.; Zakalenko, Olena V.; Zakalenko, O. V. (Національний університет "Одеська юридична академія"; Видавництво "Юридика", 2023)
  Правове положення суб’єктів адміністративної процедури регламентоване Розділом 2 Закону України «Про адміністративну процедуру». Норми цього розділу встановлюють склад суб’єктів адміністративної процедури та їхні процедурні ...
 • Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Л. М.; Kornuta, Liudmyla M. (Національний університет "Одеська юридична академія"; Видавництво "Юридика", 2023)
  На основі аналіза міжнародної практики рекомендовано для українського уряду організувати міжвдомчу комісію з питань можливого застосування штучного інтелекту в публічному управлінському процесі. Вказано, що в такій групі ...
 • Holoiadova, Tetiana O.; Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Т. О. (Національний університет "Одеська юридична академія"; Юридика, 2023)
  Податкова перевірка є способом податкового контролю, за допо- могою якої контролюючі органи у сфері оподаткування попереджають, виявляють, забезпечують, припиняють порушення податкового законодавства України платниками ...
 • Strelnykov, Andrii V.; Стрельников, Андрій Вікторович; Стрельников, А. В. (Національний університет "Одеська юридична академія"; Юридика, 2023)
  The system of subjects ensuring the administrative legal personality of migrants encompasses not only state (state bodies, state enterprises, and institutions) but also non-state (local self-government) institutions. At ...
 • Козачук, Діана Анатоліївна; Kozachuk, Diana A.; Козачук, Д. А. (Національний університет "Одеська юридична академія"; Юридика, 2023)
  Широкий підхід до розуміння поліцейської діяльності є більш перспективним напрямком розвитку доктринальних засад правоохорони, а зважаючи на тривалість цього процесу і швидкість ментальних перетворень українського суспільства, ...
 • Осадчий, Анатолій Юрійович; Осадчий, А. Ю.; Osadchyi, Anatolii Yu. (Національний університет "Одеська юридична академія"; Юридика, 2023)
  Широке застосування цифрових технологій у повсякденній діяльності суб’єктів публічного адміністрування обумовлює перетворення кількісних змін у нову якість. Результатом цифровізації публічного адміністрування є запровадження ...
 • Тодощак, Олег Володимирович; Тодощак, О. В.; Todoshchak, Oleh V.; Todoshchak, Oleg (2023)
  Вказано, що електронне звернення може бути подано: а) в загальному порядку через офіційний веб-сайт; надіслання з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку електронного листа зі зверненням; б) у спрощеному ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Bila-Tiunova, Liubov R.; Bila-Tiunova, L. R.; Khamkhodera, Oleh P.; Хамходера, О. П.; Хмародера, Олег Петрович; Khamkhodera, Oleh P.; Khamkhodera, Oleg (Національний університет "Одеська юридична академія"; Юридика, 2023)
  Визначення поняття «інша оплачувана діяльність» як будь-якої діяльності, за яку особа отримує заробітну плату, окрім визначеного законодавством переліку видів діяльності, якими особі можна займа- тися, зумовлює необхідність ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Ківалов, С. В.; Kivalov, Sergiy; Kivalov, Serhei V.; Kivalov, Serhii; Ківалов, С. В. (Національний університет "Одеська юридична академія"; Юридика, 2023)
  Вказано, що публічне адміністрування у сфері національної безпеки має слідувати загальним принципам публічного адміністрування – верховенства права та належного врядування та міжнародним стандартам в сфері національної ...
 • Unknown author (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023-05-19)
  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень». У другому томі збірника ...
 • Unknown author (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023-05-19)
  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень». У першому томі збірника ...
 • Національний університет «Одеська юридична академія» (Одеса : Фенікс, 2023)
  Підручник підготовлено колективом авторів з урахуванням сучасної української та зарубіжної концепції адміністративного права. Особлива увага приділена питанням публічного адміністрування через призму людиноцентристської ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds