Харитонова Олена Іванівна

Харитонова Олена Іванівна

 

Recent Submissions

 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Eu. O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I.; Kharytonova, H. I.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O.; Tolmachevska, Yu. O. (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019)
 • Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I. (ПП "Фенікс", 2021)
 • Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I.; Haritonova, O. I. (ПП "Фенікс", 2020)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena (ВД "Гельветика", 2020)
  У статті аналізується значення політичних цінностей для формування традиції приватного права взагалі та в Україні зокрема. У процесі дослідження звертається увага на те, що концепт приватного права є властивим демократичному ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Eugen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті досліджено проблеми концепції та практики регулювання цивільних правовідносин в умовах пандемії. Зазначається, що пандемія COVID-19 та пов’язана з цим криза (карантин, зниження економічної активності тощо) створили ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019)
  У статті розглядаються два блоки проблем. Перший блок – це, власне, розуміння цивільного права та його співвідношення з правом приватним, визначення поняття і змісту категорії «цивільне право (законодавство) України» ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019)
  У статті розглядаються питання визначення значення рекодифікацій для адаптації правової системи України до європейського права. Зроблено висновок про те, що має йтися про адаптацію вітчизняного концепту права до концепту ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I.; Колодін, Денис Олексійович; Колодін, Д. О.; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denys O.; Kolodin, Denis; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О.; Ларкін, Михайло Олександрович; Ларкін, М. О.; Ларкин, Михаил Александрович; Larkin, Mykhailo O.; Larkin, Mikhail; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O.; Рохас-Бахамон, Магда Хулісса; Rojas-Bahamon, Magda Julissa; Арбелаес-Кампільо, Дієго Феліпе; Arbeláez-Campillo, Diego Felipe; Панченко, Ольга Іванівна; Панченко, О. І.; Панченко, Ольга Ивановна; Panchenko, Olha I. (Editorial Primmate S. A. S., 2021)
  The problem of ensuring the quality of educational services is extremely important. It is known that the level of education and education as such are of great importance for most areas of life as an individual, and each ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I. (Одеса, 2019)
  У статті досліджуються проблемні питання формування вітчизняної школи юридичної візантиністики, від існування якої залежить ефективність використання наукового потенціалу для забезпечення адаптації вітчизняного цивільного ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I. (Одеса, 2018)
  У статті розглядаються питання відшкодування шкоди, завданої в результаті дорожньо-транспортних пригод, зі встановленням при цьому загальних засад відшкодування шкоди, завданої під час використання транспортних засобів ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I. (Одеса, 2018)
  У статті досліджуються проблеми визначення сутності спортивного права. На підставі аналізу особливостей зазначеного правового феномену зроблено висновок, що спроби визначити «спортивне право» з погляду нормативістського ...
 • Харитонова, Олена Іванівна (Одеса, 2017)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I. (Hemisferios University, 2019)
  The category of “human rights and freedoms”, the problems of protection and protection of such rights have repeatedly been the subject of research, but the question of their correlation with concepts such as “civil society”, ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O.; Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Фасий, Богдан Владимирович; Fasii, Bohdan V.; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О. (Editorial Primmate S. A. S., 2019)
  The article is devoted to the consideration of the problem of legal regulation of relations on the provision of information security in the world. The author also raises questions of informational propaganda. The article ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I.; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О.; Болокан, Інна Вікторівна; Болокан, І. В.; Болокан, Инна Викторовна; Bolokan, Inna V.; Саміло, Ганна Олегівна; Саміло, Г. О.; Самило, Анна Олеговна; Samilo, Hanna O.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O. (Universidad del Zulia, 2021)
  The article aims to explore the relationships that arise with respect to intellectual property rights in sports. The objectives of the article are to establish points of contact between intellectual property law and sports, ...
 • Неугодніков, Андрій Олександрович; Неугодніков, А. О.; Неугодников, Андрей Александрович; Neuhodnikov, Andrii O.; Neugоdnikov, Andrii; Донцов, Денис Юрійович; Донцов, Д. Ю.; Донцов, Денис Юрьевич; Dontsov, Denys Yu.; Бігняк, Олександр Валентинович; Бігняк, О. В.; Бигняк, Александр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Bignyak, Oleksandr; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I.; Панова, Людмила Вячеславівна; Панова, Л. В.; Панова, Людмила Вячеславовна; Panova, Liudmyla V.; Panova, Liydmyla (University of Zulia, 2021)
  The institute of mediation is becoming increasingly popular. This is due to several factors, including the possibility to save on attorneys' fees and court costs. Mediation also helps to save a lot of time and find a ...
 • Харитонова, Олена Іванівна; Kharytonova, Оlena I.; Ульянова, Галина Олексіівна; Ulianova, Halyna O.; Бааджи, Наталія Пилипівна; Baadzhy, Nataliia P. (Одеса, 2021)
  Навчально-методичний посібник з курсу «Актуальні питання захисту прав інтелектуальної власності» підготовлений з врахуванням положень міжнародних договорів та угод, Ци¬вільного кодексу України, спеціального законодавства ...
 • Харитонов, Є. О.; Харитонов, Євген Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, О. І.; Харитонова, Олена Іванівна; Kharytonova, Оlena I.; Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Nekit, Kateryna H.; Бабич, Ірина Григорівна; Babych, Iryna H.; Бабич, І. Г.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Davydova, Iryna V. (Одеса : Фенікс, 2018)
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відовідають вимогам навчальної дисципліни «Цивільно-правовий захист права власності», які розроблені відповідно до навчальної програми для аспірантів 2 курсу навчання ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds