Новації в кримінальному законодавстві: загальні та локальні аспекти

Show simple item record

dc.contributor.author Стрельцов, Євген Львович
dc.contributor.author Стрельцов, Є. Л.
dc.contributor.author Streltsov, Yevhen L.
dc.date.accessioned 2022-05-19T13:41:37Z
dc.date.available 2022-05-19T13:41:37Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Стрельцов Є. Л. Новації в кримінальному законодавстві: загальні та локальні аспекти / Є. Л. Стрельцов // Новітні кримінально-правові дослідження – 2020: Альманах наукових праць / за ред. професора О. В. Козаченка, О. М. Мусиченко. – Миколаїв : Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», 2020. – С. 5-12. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17504
dc.description Стрельцов Є. Л. Новації в кримінальному законодавстві: загальні та локальні аспекти / Є. Л. Стрельцов // Новітні кримінально-правові дослідження – 2020: Альманах наукових праць / за ред. професора О. В. Козаченка, О. М. Мусиченко. – Миколаїв : Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», 2020. – С. 5-12. en_US
dc.description.abstract Законодавство України про кримінальну відповідальність (далі – кримінальне законодавство) в останні часи «відчуває» постійні спроби його удосконалення. Оцінку рівня сучасного кримінального законодавства можливо проводити за багатьма напрямками. Одним з таких напрямків є аналіз новоприйнятих законодавчих актів, особливо тих, що мають комплексний (міжгалузевий) характер. Саме тому основна увага у цій статті приділяється аналізу Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (№ 361-ІХ), який набуває чинності 28.04. 2020 року. en_US
dc.description.abstract The legislation of Ukraine on criminal liability (hereinafter referred to as the criminal legislation) has currently been experiencing ongoing improvements. Assessment of the level of modern criminal law can be carried out in many areas. One of these areas is the analysis of new legislative acts, especially those that are complex (intersectoral) in nature. Therefore this article places emphasis on the analysis of the Law of Ukraine “On Prevention and Counteraction of the Legalization (Laundering) of Criminally Obtained Money, the Financing of Terrorism and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction” (No. 361-IH), which is taking effect on April 28, 2020.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'' en_US
dc.subject кримінальне законодавство en_US
dc.subject новації у кримінальному законодавстві en_US
dc.subject кримінально-правові постулати en_US
dc.subject criminal law en_US
dc.subject innovations in criminal legislation en_US
dc.subject criminal law postulates en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Новації в кримінальному законодавстві: загальні та локальні аспекти en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record