Юлінецька Юлія Василівна

Юлінецька Юлія Василівна

 

Recent Submissions

 • Юлінецька, Юлія Василівна; Юлінецька, Ю. В.; Юлинецкая, Юлия Васильевна; Yulinetska, Yuliia V.; Капінус, Олена Леонідівна; Капінус, О. Л.; Капинус, Елена Леонидовна; Kapinus, Olena L.; Гроза, Ірина Миколаївна; Гроза, І. М.; Гроза, Ирина Николаевна; Hroza, Iryna M. (Одеса : Юридична література, 2020)
  Методичні вказівки адресовані викладачам кафедр іноземних мов і містять оригінальні й змістовні розробки практичних занять навчальної дисципліни "Академічне письмо англійською мовою" : детальний опис усіх етапів заняття, ...
 • Варєшкіна, Наталія Володимирівна; Варєшкіна, Н. В.; Варешкина, Наталья Владимировна; Varieshkina, Nataliia V.; Байло, Іван Яковлевич; Байло, І. Я.; Байло, Иван Яковлевич; Bailo, Ivan Ya.; Дихта, Наталя Миколаївна; Дихта, Н. М.; Дыхта, Наталья Николаевна; Dykhta, Natalia M.; Бубнов, Денис Валерійович; Бубнов, Д. В.; Бубнов, Денис Валерьевич; Bubnov, Denys V.; Юлінецька, Юлія Василівна; Юлінецька, Ю. В.; Юлинецкая, Юлия Васильевна; Yulinetska Yuliia V. (Одеса : Юридична література, 2019)
  Навчально-методичний посібник складається з чотирьох розділів, що містять тренувальні тести і типові завдання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.
 • Юлінецька, Юлія Василівна; Юлінецька, Ю. В.; Юлинецкая, Юлия Васильевна; Yulinetska Yuliia V.; Алексєєв, Микола Едгардович; Алексєєв, М. Е.; Алексеев, Николай Эдгардович; Aleksieiev, Mykola E.; Alekseyev, M. E.; Yulinetska, Yu. V. (Видавничий дім "Гельветика", 2018)
  Викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах, зокрема юридичних, останнім часом стикається з новими викликами. При незмінній (а то і такій, що зменшується) кількості аудиторних годин зростають вимоги до якості ...
 • Юлінецька, Юлія Василівна; Юлінецька, Ю. В.; Юлинецкая, Юлия Васильевна; Yulinetska Yuliia V.; Бабій, Оксана Юріївна; Бабій, О. Ю.; Бабий, Оксана Юрьевна; Babii, Oksana Yu. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Юлінецька, Юлія Василівна; Дихта, Наталя Миколаївна; Юлинецкая, Юлия Васильевна; Yulinetska, U. V.; Дыхта, Наталья Николаевна; Dykhta, Natalia (Одеса : Фенікс, 2020)
  Методичні вказівки підготовлені авторами кафедри іноземних мов № 1 Національного університету «Одеська юридична академія», висвітлюють предмет і методи щодо вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» ...
 • Юлінецька, Ю. В.; Юлинецька, Ю. В.; Yulinetska, U. V. (Одеса: Фенікс, 2012)
 • Юлинецкая, Юлия Васильевна; Юлінецька, Юлія Василівна; Yulynetskaia, Yu. V. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)