Харитонов Євген Олегович

Харитонов Євген Олегович

 

Recent Submissions

 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I. (Одеса : Фенікс, 2019)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O. (Одеса : Фенікс, 2022)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O. (ВД "Гельветика", 2019)
 • Харитонов, Євген Олегович (Одеса : Фенікс, 2020)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Eu. O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I.; Kharytonova, H. I.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O.; Tolmachevska, Yu. O. (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019)
 • Харитонов, Євген Олегович (Одеса: Фелікс, 2021)
  У статті аналізується рекодифікація цивільного законодавства і регулювання сімейних відносин в Україні. Автор робить висновок, що доцільність і обсяг регулювання сімейних відносин у Цивільному кодексі наразі потребує ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонова, Олена Іванівна (Одеса: Фелікс, 2021)
  У статті зазначено, що право на подання позовів проти осіб, які порушують межі здійснення своїх прав у надзвичайних ситуаціях доцільно надати представникам громадянського суспільства, котрим у разі виникнення колізії ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I. (ПП "Фенікс", 2021)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O. (ПП "Фенікс", 2020)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena (ВД "Гельветика", 2021)
  У статті досліджуються правові проблеми пристосування людства до існування в умовах пандемії та подолання пов’язаних з нею загроз. Відправною тезою дослідження є твердження, що для подолання загроз пандемії COVID-19 має ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena (ВД "Гельветика", 2021)
  У статті досліджуються правові проблеми вакцинації від вірусу COVID-19 з погляду цивільного права. Вихідною тезою є те, що така вакцинація обґрунтовано розглядається як реальний засіб подолання пандемії, котрий ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena (ВД "Гельветика", 2020)
  У статті аналізується значення політичних цінностей для формування традиції приватного права взагалі та в Україні зокрема. У процесі дослідження звертається увага на те, що концепт приватного права є властивим демократичному ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Eugen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті досліджено проблеми концепції та практики регулювання цивільних правовідносин в умовах пандемії. Зазначається, що пандемія COVID-19 та пов’язана з цим криза (карантин, зниження економічної активності тощо) створили ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019)
  У статті розглядаються два блоки проблем. Перший блок – це, власне, розуміння цивільного права та його співвідношення з правом приватним, визначення поняття і змісту категорії «цивільне право (законодавство) України» ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019)
  У статті розглядаються питання визначення значення рекодифікацій для адаптації правової системи України до європейського права. Зроблено висновок про те, що має йтися про адаптацію вітчизняного концепту права до концепту ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Tolmachevska, Yuliia O. (Одеса, 2019)
  У даній статті розглядається нова, не врегульована вітчизняним законодавством сфера цивільного правового регулювання – кіберспорт. Метою даної статті є аналіз цивільно-правових відносин, які виникають у сфері кібеспорту, ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I.; Колодін, Денис Олексійович; Колодін, Д. О.; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denys O.; Kolodin, Denis; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О.; Ларкін, Михайло Олександрович; Ларкін, М. О.; Ларкин, Михаил Александрович; Larkin, Mykhailo O.; Larkin, Mikhail; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O.; Рохас-Бахамон, Магда Хулісса; Rojas-Bahamon, Magda Julissa; Арбелаес-Кампільо, Дієго Феліпе; Arbeláez-Campillo, Diego Felipe; Панченко, Ольга Іванівна; Панченко, О. І.; Панченко, Ольга Ивановна; Panchenko, Olha I. (Editorial Primmate S. A. S., 2021)
  The problem of ensuring the quality of educational services is extremely important. It is known that the level of education and education as such are of great importance for most areas of life as an individual, and each ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I. (Одеса, 2019)
  У статті досліджуються проблемні питання формування вітчизняної школи юридичної візантиністики, від існування якої залежить ефективність використання наукового потенціалу для забезпечення адаптації вітчизняного цивільного ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I. (Одеса, 2018)
  У статті розглядаються питання відшкодування шкоди, завданої в результаті дорожньо-транспортних пригод, зі встановленням при цьому загальних засад відшкодування шкоди, завданої під час використання транспортних засобів ...

View more