Харитонов Євген Олегович

Харитонов Євген Олегович

 

Recent Submissions

 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena (ВД "Гельветика", 2021)
  У статті досліджуються правові проблеми пристосування людства до існування в умовах пандемії та подолання пов’язаних з нею загроз. Відправною тезою дослідження є твердження, що для подолання загроз пандемії COVID-19 має ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena (ВД "Гельветика", 2021)
  У статті досліджуються правові проблеми вакцинації від вірусу COVID-19 з погляду цивільного права. Вихідною тезою є те, що така вакцинація обґрунтовано розглядається як реальний засіб подолання пандемії, котрий ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena (ВД "Гельветика", 2020)
  У статті аналізується значення політичних цінностей для формування традиції приватного права взагалі та в Україні зокрема. У процесі дослідження звертається увага на те, що концепт приватного права є властивим демократичному ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Eugen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті досліджено проблеми концепції та практики регулювання цивільних правовідносин в умовах пандемії. Зазначається, що пандемія COVID-19 та пов’язана з цим криза (карантин, зниження економічної активності тощо) створили ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019)
  У статті розглядаються два блоки проблем. Перший блок – це, власне, розуміння цивільного права та його співвідношення з правом приватним, визначення поняття і змісту категорії «цивільне право (законодавство) України» ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019)
  У статті розглядаються питання визначення значення рекодифікацій для адаптації правової системи України до європейського права. Зроблено висновок про те, що має йтися про адаптацію вітчизняного концепту права до концепту ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Tolmachevska, Yuliia O. (Одеса, 2019)
  У даній статті розглядається нова, не врегульована вітчизняним законодавством сфера цивільного правового регулювання – кіберспорт. Метою даної статті є аналіз цивільно-правових відносин, які виникають у сфері кібеспорту, ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I.; Колодін, Денис Олексійович; Колодін, Д. О.; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denys O.; Kolodin, Denis; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О.; Ларкін, Михайло Олександрович; Ларкін, М. О.; Ларкин, Михаил Александрович; Larkin, Mykhailo O.; Larkin, Mikhail; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O.; Рохас-Бахамон, Магда Хулісса; Rojas-Bahamon, Magda Julissa; Арбелаес-Кампільо, Дієго Феліпе; Arbeláez-Campillo, Diego Felipe; Панченко, Ольга Іванівна; Панченко, О. І.; Панченко, Ольга Ивановна; Panchenko, Olha I. (Editorial Primmate S. A. S., 2021)
  The problem of ensuring the quality of educational services is extremely important. It is known that the level of education and education as such are of great importance for most areas of life as an individual, and each ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I. (Одеса, 2019)
  У статті досліджуються проблемні питання формування вітчизняної школи юридичної візантиністики, від існування якої залежить ефективність використання наукового потенціалу для забезпечення адаптації вітчизняного цивільного ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I. (Одеса, 2018)
  У статті розглядаються питання відшкодування шкоди, завданої в результаті дорожньо-транспортних пригод, зі встановленням при цьому загальних засад відшкодування шкоди, завданої під час використання транспортних засобів ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I. (Одеса, 2018)
  У статті досліджуються проблеми визначення сутності спортивного права. На підставі аналізу особливостей зазначеного правового феномену зроблено висновок, що спроби визначити «спортивне право» з погляду нормативістського ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I. (Hemisferios University, 2019)
  The category of “human rights and freedoms”, the problems of protection and protection of such rights have repeatedly been the subject of research, but the question of their correlation with concepts such as “civil society”, ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O.; Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Фасий, Богдан Владимирович; Fasii, Bohdan V.; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О. (Editorial Primmate S. A. S., 2019)
  The article is devoted to the consideration of the problem of legal regulation of relations on the provision of information security in the world. The author also raises questions of informational propaganda. The article ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I.; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О.; Болокан, Інна Вікторівна; Болокан, І. В.; Болокан, Инна Викторовна; Bolokan, Inna V.; Саміло, Ганна Олегівна; Саміло, Г. О.; Самило, Анна Олеговна; Samilo, Hanna O.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O. (Universidad del Zulia, 2021)
  The article aims to explore the relationships that arise with respect to intellectual property rights in sports. The objectives of the article are to establish points of contact between intellectual property law and sports, ...
 • Харитонов, Є. О.; Харитонов, Євген Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Nekit, Kateryna H.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Davydova, Iryna V.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Safonchyk, Oksana I. (Одеса : Фенікс, 2017)
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Сучасні проблеми цивілістики і методологія їх дослідження», які розроблені відповідно до навчальної програми для ...
 • Харитонов, Є. О.; Харитонов, Євген Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, О. І.; Харитонова, Олена Іванівна; Kharytonova, Оlena I.; Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Nekit, Kateryna H.; Бабич, Ірина Григорівна; Babych, Iryna H.; Бабич, І. Г.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Davydova, Iryna V. (Одеса : Фенікс, 2018)
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відовідають вимогам навчальної дисципліни «Цивільно-правовий захист права власності», які розроблені відповідно до навчальної програми для аспірантів 2 курсу навчання ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I.; Харитонова, Тетяна Євгенівна; Харитонова, Т. Є.; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Kharytonova, Tetiana Ye.; Колодін, Денис Олексійович; Колодін, Д. О.; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denys O.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O. (Universidad de la Amazonia, 2019)
  The purpose of the article is a study of the concept and features of human rights as the fundamental concept of modern private law. The object of research is the historical, philosophical, political, ideological, economic, ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонов, Є. О. (Одеса : Фенікс, 2021)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O. (Одеса : Фенікс, 2021)

View more