Голубєва Неллі Юріївна

Голубєва Неллі Юріївна

 

Recent Submissions

 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубєва, Н. Ю.; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubeva, Nelli; Holubieva, Nelli Yu.; Бут, Ілля Олександрович; Бут, І.О.; Бут, Илья Александрович; But, Illia O.; Прохоров, Павло Анатолійович; Прохоров, П. А.; Прохоров, Павел Анатольевич; Prokhorov, Pavlo A. (Los Hemisferios University, 2020)
  The coronavirus pandemic (Covid-19) has caused many challenges to democracy around the world. Under the new conditions, states must implement effective quarantine measures, as well as take decisions that justifiably and ...
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубєва, Н. Ю.; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubieva, Nelli Yu. (Одеса : Фенікс, 2020)
  У монографії викладаються актуальні проблеми та питання впровадження досягнень науково-технічного прогресу, комп'ютерної техніки та інформаційних технологій у цивільне судочинство зарубіжних країн та України. Електронне ...
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубєва, Н. Ю.; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubieva, Nelli Yu. (Одеса : Фенікс, 2020)
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubieva, Nelly Yu. (2017)
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubieva, Nelli Yu. (2019)
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubieva, Nelli Yu. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubieva, Nelli Yu. (2017)
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubieva, Nelli Yu. (2017)
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubieva, Nelli Yu. (Одеса : Фенікс, 2018)
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubieva, Nelli Yu. (2016)
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubeva, Nellie Yu. (2017)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», ...
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubeva, Nelli Yu. (2016)
  Стаття присвячена аналізу особливостей укладення договорів в електронній формі за законодавством України. Дослідженні деякі терміни, пов’язані з електронною комерцією (за Законами України «Про електронну комерцію» ...
 • Кивалов, Сергей Васильевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Картузова, Ирина Алексеевна; Анищук, Нина Владимировна; Остапенко, Тимур Александрович; Шевчук-Белая, Яна Валерьевна; Ефремова, Наталья Владимировна; Долматов, Иван Владимирович; Горяга, Оксана Викторовна; Аракелян, Минас Рамзесович; Попсуенко, Людмила Александровна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Дудченко, Валентина Витальевна; Завальнюк, Владимир Васильевич; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Харитонов, Евгений Олегович; Некит, Екатерина Георгиевна; Суха, Юлия Сергеевна; Мирошниченко, Наталья Анатольевна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Чанышева, Галия Инсафовна; Барский, Вадим Рудольфович; Голубева, Нелли Юрьевна; Подцерковный, Олег Петрович; Аленин, Юрий Павлович; Волошина, Владлена Константиновна; Латковская, Тамара Анатольевна; Черемнова, Антонина Ивановна; Степская, Елена Владимировна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Гавриш, Наталья Степановна; Каракаш, Илья Иванович; Богуцкий, Павел Петрович; Харитонова, Елена Ивановна; Позова, Дина Дмитриевна; Крестовская, Наталья Николаевна; Вишняков, Александр Константинович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Кормич, Борис Анатольевич; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Пережняк, Борис Аркадьевич; Бальций, Юрий Юрьевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Стрельцов, Евгений Львович; Долежан, Валентин Владимирович; Бакаянова, Нана Мезеновна; Полянский, Юрий Евгеньевич; Свида, Алексей Георгиевич (Одеса : Юридична література, 2016)
  В книге, написанной коллективом авторов, работающих в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являющемся продолжателем традиций одесской школы права, раскрываются особенности правовой системы Украины, ...
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubeva, Nelli Yu. (2016)
  Стаття присвячена дослідженню змісту факультативних зобов’язань та доцільності їх застосування у цивільних відносинах. Зроблено висновок про неефективне застосування факультативних зобов’язань у цивільному ...
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubeva, Nellie Yu. (2015)
  В статті досліджуються ознаки зобов’язання як цивільного правовідношення та проводиться їх порівняння із речовими правовідносинами. Обґрунтовується необхідність поділу майнових прав на речові, виключні й зобов’язальні. ...
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubieva, Nelli Yu. (2017)
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubeva, Nelli Yu. (2015)
  Стаття присвячена визначеннюпоняття альтернативних зобов’язань за цивільним законодавством України, виявленню їх основних характерних риста шляхи удосконалення їх правового регулювання.На підставі аналізу практики ...
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubieva, Nelli Yu. (2014)
  Стаття присвячена дослідженню значення загальної теорії (вчення) про зобов’язання для подальшого вдосконалення цивільного законодавства та методологічні засади побудови загальної концепції про зобов’язання. Зроблено висновок, ...
 • Голубєва, Н. Ю.; Голубева, Н. Ю.; Golubeva, N. (Одеса : Фенікс, 2013)
 • Харитонов, Є. О.; Харитонов, Е. О.; Kharytonov, E. O.; Некіт, К. Г.; Некит, Е. Г.; Nekit, E. G.; Харитонова, О. І.; Харитонова, Е. І.; Kharytonova, O. I.; Голубева, Н. Ю.; Голубєва, Н. Ю.; Golubeva, N. Yu.; Гринько, С. Д.; Гринько, С. Д.; Grinko, S. D.; Ульянова, Г. О.; Ульянова, Г. А.; Ul'janova, G. O.; Резніченко, С. В.; Резниченко, С. В.; Reznichenko, S. V.; Акіменко, Ю. Ю.; Акименко, Ю. Ю.; Akimenko, Yu. Yu.; Булеца, С. Б.; Булеца, С. Б.; Buletsa, S. B.; Давидова, I. В.; Давыдова, И. В.; Davydova, I. V.; Дрішлюк, А. І.; Дришлюк, А. И.; Drishlyuk, A. I.; Орзіх, Ю. Г.; Орзих, Ю. Г.; Orzich, Yu. G.; Сафончик, О. І.; Сафончик, О. И.; Safonchik, O. I.; Фомічова, Н. В.; Фомичева, Н. В.; Fomichova, N. V.; Халабуденко, О. А.; Халабуденко, О. А.; Khalabudenko, O. A.; Ха­ритонова, Т. Є.; Харитонова, Т. Е.; Kharytonova, T. Ye.; Цибульська, О. Ю.; Цибульская, О. Ю.; Tsybulska, O. Yu.; Суха, Ю. С.; Суха, Ю. С.; Sukha, Yu. S.; Григорьянц, Г. I.; Григорянц, Г. И.; Grigoryants, G. I.; Фасій, Б. В.; Фасий, Б. В.; Fasiy, B. V.; Спасова, К. I.; Спасова, Е. И.; Spasova, K. I. (2017)

View more