Часопис цивілістики. Випуск 30

Часопис цивілістики. Випуск 30

 

Recent Submissions

 • Харитонова, Людмила Іванівна; Харитонова, Л. І.; Kharytonova, Liudmyla I. (Одеса, 2018)
  У статті досліджуються особливості пенсійного забезпечення спортсменів, визначаються підстави та умови призначення усіх видів пенсій як в системі пенсійного страхування (вік, інвалідність та втрата годувальника), так і в ...
 • Трубіцин, Едуард Сергійович; Трубіцин, Е. С.; Trubitsyn, Eduard S.; Поліщук, Марина Геннадіївна; Поліщук, М. Г.; Polishchuk, Maryna H.; Паталаха, Іван Олексійович; Паталаха, І. О.; Patalakha, Ivan O. (Одеса, 2018)
  Стаття присвячена аналізу законодавчого положення щодо малозначності справ цивільної юрисдикції. Проаналізоване значення малозначності справ цивільної юрисдикції для судочинства України. Розглянуті методи щодо вирішення ...
 • Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Fasii, Bohdan V.; Матвійчук, Аліна Вікторівна; Матвійчук, А. В.; Matviichuk, Alina V. (Одеса, 2018)
  У статті йдеться про проблеми регулювання реклами в соціальних мережах. Досліджено, що розвиток Інтернету в найближчому майбутньому перетворить мережу в стандартний канал соціальних комунікацій, за яким будуть здійснюватися ...
 • Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Nekit, Kateryna H. (Одеса, 2018)
  У статті зроблено спробу визначити поняття та правову природу акаунтів у соціальних мережах, підхід до правового регулювання відносин, пов’язаних із акаунтами в соціальних мережах. Визначаються складові частини акаунтів у ...
 • Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Bernaz-Lukavetska, Olena M. (Одеса, 2018)
  У статті проведено аналіз захисту персональних даних у соціальній мережі. У статті розглядається право на захист персональних даних особи як необхідний елемент людського життя у інформаційному суспільстві, тобто воно ...
 • Пономаренко, Оксана Михайлівна; Пономаренко, О. М.; Ponomarenko, Oksana M. (Одеса, 2018)
  У статті розглядаються проблеми, пов’язані з припиненням та зміною аліментного договору в межах формування теорії сімейного договору. На підставі аналізу наукової літератури, нормативного регулювання та судової практики ...
 • Лавренюк, Олег Юрійович; Лавренюк, О. Ю.; Lavreniuk, Oleh Y. (Одеса, 2018)
  У статті розглядаються проблеми захисту прав інтелектуальної власності у сфері спорту. Особлива увага приділяється захисту знака для товарів і послуг. Зроблено висновок про існування проблем у захисті прав інтелектуальної ...
 • Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, В. О.; Tokareva, Vira O. (Одеса, 2018)
  У статті розглядаються окремі правові аспекти штучного інтелекту та генерації творчих об’єктів обчислювальною технікою. Встановлено, що штучний інтелект, крім позитивного впливу, ставить питання та необхідність щодо його ...
 • Лукасевич-Крутник, Ірина Степанівна; Лукасевич-Крутник, І. С.; Lukasevych-Krutnyk, Iryna S. (Одеса, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню розмежування договорів з надання транспортних послуг, зокрема, договорів перевезення з найбільш близькими до них договірними конструкціями – договорами підряду. В ній звернено увагу на ...
 • Федосєєв, Петро Михайлович; Федосєєв, П. М.; Fedosieiev, Petro M. (Одеса, 2018)
  Зроблена певна спроба правового «зрізу» вивчення конкретних відмінностей поруки, як засобу забезпечення виконання зобов’язань, від гарантії, авалю, страхування. Розглядаючи поруку під різними кутами, різними засобами ...
 • Журило, Сергій Сергійович; Журило, C. С.; Zhurylo, Serhii S. (Одеса, 2018)
  У статті розглядаються питання щодо законодавчого регулювання відшкодування моральної шкоди в Україні та практичного застосування відповідних норм на практиці. Проаналізовано судову практику з даного питання. Обґрунтовано ...
 • Гуйван, Петро Дмитрович; Гуйван, П. Д.; Huivan, Petro D. (Одеса, 2018)
  У цій роботі здійснено доктринальне дослідження проблематики взаємодії матеріально-правових та процесуально-правових механізмів регулювання темпоральних проявів реалізації права особи на позов. Визначено особливості ...
 • Бабич, Ірина Григорівна; Бабич, І. Г.; Babych, Iryna H. (Одеса, 2018)
  У статті розглядається зв’язок принципу добросовісності із правом на честь і гідність. Добросовісність розглядається як системний принцип цивільного права України. Розглядається роль моралі у визначенні категорій честь і ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I. (Одеса, 2018)
  У статті досліджуються проблеми визначення сутності спортивного права. На підставі аналізу особливостей зазначеного правового феномену зроблено висновок, що спроби визначити «спортивне право» з погляду нормативістського ...