Реклама в соціальних мережах: проблема регулювання

Show simple item record

dc.contributor.author Фасій, Богдан Володимирович
dc.contributor.author Фасій, Б. В.
dc.contributor.author Fasii, Bohdan V.
dc.contributor.author Матвійчук, Аліна Вікторівна
dc.contributor.author Матвійчук, А. В.
dc.contributor.author Matviichuk, Alina V.
dc.date.accessioned 2022-05-27T19:14:50Z
dc.date.available 2022-05-27T19:14:50Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Фасій Б. В. Реклама в соціальних мережах: проблема регулювання / Б. В. Фасій, А. В. Матвійчук // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2018. – Вип. 30. – С. 66-70. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17706
dc.description Фасій Б. В. Реклама в соціальних мережах: проблема регулювання / Б. В. Фасій, А. В. Матвійчук // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2018. – Вип. 30. – С. 66-70. en_US
dc.description.abstract У статті йдеться про проблеми регулювання реклами в соціальних мережах. Досліджено, що розвиток Інтернету в найближчому майбутньому перетворить мережу в стандартний канал соціальних комунікацій, за яким будуть здійснюватися переважна кількість роздрібних торгових операцій. При відсутності норм, що регулюють дії користувачів, організацій і держав в Інтернеті виникає і міцно закріплюється в свідомості подвійний стандарт: закони повинні дотримуватися, але тільки не в мережі. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject ІТ-право en_US
dc.subject цивільне право en_US
dc.subject правове регулювання en_US
dc.subject соціальні мережі en_US
dc.subject реклама en_US
dc.subject IT-law en_US
dc.subject civil law en_US
dc.subject legal regulation en_US
dc.subject social networks en_US
dc.subject advertising en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject Research Subject Categories::TECHNOLOGY en_US
dc.title Реклама в соціальних мережах: проблема регулювання en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record