Національна правова система в умовах глобалізації (основні напрямки трансформації)Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.01
    теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень