Вплив територіальної юрисдикції (підсудності) при реалізації права на звернення до суду за захистом у цивільному судочинстві України

Show simple item record

dc.contributor.author Полюк, Юлія Іванівна
dc.contributor.author Полюк, Ю. І.
dc.contributor.author Poliuk, Yuliia I.
dc.date.accessioned 2022-05-31T13:20:34Z
dc.date.available 2022-05-31T13:20:34Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Полюк Ю. І. Вплив територіальної юрисдикції (підсудності) при реалізації права на звернення до суду за захистом у цивільному судочинстві України / Ю. І. Полюк // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 34. – С. 57-61. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17766
dc.description Полюк Ю. І. Вплив територіальної юрисдикції (підсудності) при реалізації права на звернення до суду за захистом у цивільному судочинстві України / Ю. І. Полюк // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 34. – С. 57-61. en_US
dc.description.abstract Статтю присвячено дослідженню основних доктринальних підходів до визначення сутності поняття підсудність, визначено динамічний аспект підсудності, що розкривається при реалізації права на звернення до суду за захистом. Дотримання правил підсудності розглянуто в якості умови реалізації права на звернення до суду за захистом, надано її оцінку відповідно до існуючих європейських стандартів судочинства. Встановлено, що у разі порушення правил підсудності при реалізації права на звернення до суду за захистом для особи, яка їх порушила, жодних наслідків процесуально-правового характеру не настає. Вимога щодо дотримання правил підсудності розуміється законодавцем як невід’ємна ознака добросовісної поведінки суб’єкта звернення. Обґрунтована доцільність визначення в якості умови реалізації права на звернення до суду за захистом дотримання правил підсудності з урахуванням обов’язку суб’єкта звернення не порушувати встановлені законом правила підсудності та пильнувати за тим, чи правильно встановить підсудність суд у разі допущення помилки, а також процесуально-правових наслідків, які можуть настати після розгляду справи судом першої інстанції у разі ігнорування та нехтування цим обов’язком.Доведено, що вимогу про дотримання правил підсудності слід включити до складу умов реалізації права на звернення до суду за захистом. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Херсон : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject звернення до суду en_US
dc.subject право на звернення до суду за захистом en_US
dc.subject умови реалізації права на звернення до суду за захистом en_US
dc.subject підсудність en_US
dc.subject територіальна юрисдикція en_US
dc.subject application to court en_US
dc.subject right to apply to court for protection en_US
dc.subject conditions for exercising the right to apply to court for protection en_US
dc.subject jurisdiction en_US
dc.subject territorial jurisdiction en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Вплив територіальної юрисдикції (підсудності) при реалізації права на звернення до суду за захистом у цивільному судочинстві України en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record