Nature and significance of the State's criminal law policyFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Воробей Петро Адамович
    доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»
  • Матвійчук Валерій Костянтинович
    доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
  • Фелик Василь Іванович
    професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, директор Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА», доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України