Формування світогляду як запорука правового мислення суддів; теоретико-правове дослідження

Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

  • 12.00.01
    теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень